I det fynske folks tjeneste

Klager over højt kollegiebyggeri

Naboer til et nyt kollegie på Landbrugsvej i Odense klager over, at kommunen vil tillade byggeri på fem etager.

Sådan skal det nye kollegie i følge lokalplanen se ud

Det nye kollegie skal rumme 25 nye lejligheder og bliver opført lige ved siden af Christmas Møllers Kollegiet på Landbrugsvej i Hjallese.

Det trekantede kollegiebyggeri bliver på fem etager, og det har fået flere naboer og grundejerforeninger i området til at gøre indsigelser mod kommunens planer.

Naboer på den nærliggende vej Ærtemarken mener, at en bygning på fem etager vil bryde med arkitekturen i området, og samtidig frygter flere, at området vil blive for tæt bebygget, at der vil blive for mange mennesker og for mange fester med 25 nye kollegielejligheder.

I alt har kommunen modtaget otte indsigelser mod det planlagte kollegiebyggeri.

Men By- og Kulturforvaltningen afviser alle indsigelser. I følge forvaltningen er der ikke tale om en rigtig fem-etagers bygning, da der kun vil blive én lejlighed på toppen. Samtidig hævder forvaltningen, at den trekantede bygning ikke vil give gener til de omkringliggende husstande.

På tirsdag skal politikerne i By- og Kulturudvalget tage endelig stilling til byggeriet på Landbrugsvej.