I det fynske folks tjeneste

Køb af hus indleder forberedelse til kanalforbindelse

Odense Byråd ventes onsdag at vedtage at købe et hus på adressen Skibhusvej 359. Det er første skridt i forberedelserne til den længe ventede kanalforbindelse.

Huset som skal bane vej for færdiggørelsen af kanalforbindelsen i Odense

Købet af huset er nødvendigt for at om- og udbygge den nuværende Ring 2 ned til Odense Kanal.

Efter planen skal den forbindes med den forlængede Rismarksvej på den anden side kanalen via en bro.

Meningen er at aflaste midtbyen for især den tunge trafik.

Financieringen af selve kanalbroen er dog ikke på plads. Den blev udskudt, da Fyns Amt blev nedlagt og dermed trak sin bevilling til projektet tilbage.

Odense Kommune har søgt staten om at skyde omkring 200 millioner kroner i broen, men det har regeringen endnu ikke taget stilling til.