I det fynske folks tjeneste

Kommune roser plejefamilie

Odense Kommune roser plejefamilie, men nedsætter antallet af plejebørn hos familien efter politianmeldes for vold.

Odense Kommune er onsdag gået i gang med at nedbringe antallet af plejebørn i den plejefamilie i Odense, som i sommerens løb kom i medierne på baggrund af en videofilmet konflikt mellem et 13-årigt plejebarn og moderen i plejefamilien.

Ønskede søskende samlet

Odense Kommune har hidtil prioriteret, at søskende blev sammen i samme plejefamilie, skriver kommunen i dag i en pressemeddelelse.

- Men samlet set er belastningsgraden i plejefamilien nu så høj, at plejeforældrenes ressourcer og kompetencer ikke matcher den store opgave, som det er at have fire børn i pleje, siger chefen for Børn- og Familieafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune, Lone Tue Hansen.

Børnene skal høres

Odense Kommune skal nu høre de biologiske forældre, plejeforældrene og børnene for at finde de bedste fremtidige løsninger.

I øjeblikket bor der fire børn i alderen 0 til 16 år hos plejefamilien, men i en kort overgang boede der fem, indtil den 13-årige dreng, som var involveret i den videooptagede konflikt, flyttede.

Odense Kommune lægger nu op til, at der fremover skal være færre børn.

- Plejefamilien har i foreløbigt 10 år ydet en fantastisk indsats under til tider meget svære betingelser. Men vi må konstatere, at kompleksiteten i opgaven ikke længere matcher plejefamiliens kompetencer og ønsker. I relation til den store aldersspredning i børneflokken - og de deraf følgende meget forskellige pædagogiske og opdragelsesmæssige udfordringer - vil vi derfor finde nye løsninger, siger Lone Tue Hansen, chef for Børn- og Familieafdelingen.

Rådmand tilfreds med løsning

- Jeg er tilfreds med den vurdering, som forvaltningen lægger op til, selv om den kan påvirke de tætte relationer mellem de søskende. Men jeg har tiltro til, at vi finder alternative løsninger, som kan tilgodese de meget vigtige indbyrdes relationer i en søskendeflok, siger børn- og ungerådmand Brian Dybro, SF, Odense Kommune.

Odense Kommune bygger sin nye vurdering på samtaler med de implicerede, 10 års sagsakter, en intern redegørelse samt den tilsynsrapport, som den private virksomhed CESA - Center for Socialt Arbejde foretog på baggrund af et skærpet tilsyn, bestilt af Odense Kommune.