Kommune vil forbyde ansatte at bruge snus i arbejdstiden

Politikerne, der onsdag skal tage stilling til fremtidens nikotin-politik i Odense Kommune, er ikke enige, men alligevel tegner det til et forbud mod snus.

Ansatte i Odense Kommune må ikke ryge i arbejdstiden. Og snart kan det også blive forbudt at bruge alle nikotinprodukter, for eksempel snus og tyggetobak, i løbet af arbejdstiden i kommunen.

Onsdag skal Økonomiudvalget tage stilling til en opdatering af kommunens rygepolitik, som blev vedtaget tilbage i 2017. Men den tager ikke højde for nye tobaks- og nikotinprodukter på markedet og er derfor ikke tidssvarende.

Og det ser ud til, at ansatte i Odense Kommune skal begynde at vænne sig til en ny virkelighed, hvor snusen kun må tages efter fyraften. De fleste af Økonomiudvalgets medlemmer ønsker nemlig at forbyde snus i arbejdstiden.

Men det bliver ikke uden debat.

- Jeg synes selv, borgerne skal bestemme, hvis andre ikke bliver generet af det nikotinprodukt, de bruger. De steder, hvor det kan være særligt problematisk at bruge snus eller lignende, forventer jeg, at leder og medarbejder kan have en god dialog om det lokalt, siger Venstres Christoffer Lilleholt. 

Tegner til et forbud

Derimod ser Konservatives Tommy Hummelmose anderledes på formålet med forbuddet.

- Det virker fornuftigt. Der er flere aspekter i det, men nikotin er altid skadeligt, og især i de mængder, der eksempelvis findes i snus. Så det er klart den rigtige vej at gå, siger Tommy Hummelmose (K).

Også Socialdemokraterne bakker op omkring ændringerne til rygepolitikken.

- For os giver det god mening at inkludere andre nikotin og tobaksprodukter. Vi tror på, at det kan være med til, at færre begynder at ryge og måske også, at nogen søger hjælp til at stoppe, siger Cæcilie Crawley (S).

Fra SF's side har man været opmærksomme på, at medarbejderne har været med i beslutningsprocessen om, hvorvidt et forbud mod øvrige nikotinprodukter skal indføres, fortæller Brian Dybro: 

- Det er vigtigt for os, at Sundhedsudvalget har være inddraget, ligesom medarbejdersiden har været det. Som jeg ser det, så er der opbakning til at ændre det. Det lyder fornuftigt. Rygning og tobak er sundhedsskadeligt. Vi vil gerne være en sund arbejdsplads, og derfor giver det god mening, at det er noget, man gør i sin fritid, siger han.

Ifølge kommunens notat bruges de røgfrie nikotinprodukter mest af unge. Godt 11 procent af de 15-29-årige anvender røgfrie nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Mænd udgør 15,7 procent, mens kvinder udgør 7,3 procent, og der ses en stigning i forbruget på 2,3 procent sammenlignet med 2020, og andelen der bruger røgfrie nikotinprodukter er nu på niveau med andelen, der ryger cigaretter.

Hvis Økonomiudvalget går videre med forbuddet, skal det endeligt vedtages ved et byrådsmøde senere på året.