I det fynske folks tjeneste

Kommunen truer med at politianmelde Odense Letbane

En nabo til byggeriet af Odense Letbane har i mere end et år været plaget af støj fra arbejdet med letbanen. En entreprenør overholder ikke de tidsgrænser, de må arbejde inden for, og nu truer Odense Kommune med at politianmelde Odense Letbane.

00:49

Se og hør hvor meget byggeriet af letbanen støjer ved Hestehaven klokken halv otte lørdag morgen. Video: Alex Syrik

Malene Møllmann Petersen har været nabo til letbanebyggeriet ved Hestehaven siden 2015. Hun har klaget gentagne gange på grund af støj fra byggeriet uden for de oplyste arbejdstider.

Her i efteråret har en entreprenør fået dispensation til at arbejde om lørdagen fra klokken 8 til 14. Men i mindst to tilfælde er arbejdet begyndt væsentligt tidligere.

-  Jeg bliver nogle lørdage vækket klokken syv ved, at de er i gang. Det er bare en enorm irritation og provokation for mig, at de ikke kan holde sig til reglerne, siger Malene Møllmann Petersen, der er beboer i Hjalleseparken og dermed nabo til letbanebyggeriet.

Læs også Byråd sætter millioner af til mere letbane

Video med tidsoverskrivelserne

Jeg bliver nogle lørdage vækket klokken syv ved, at de er i gang. Det er bare en enorm irritation og provokation for mig, at de ikke kan holde sig til reglerne

Malene Møllmann Petersen, nabo til letbanebyggeriet

Siden starten af november 2017 har hun samlet bevismateriale ind, hver gang der sker en overtrædelse. Den 5. oktober og den 12. oktober har hun klokken 7.30 optaget de to videoklip, der kan ses i toppen af denne artikel. Som det fremgår af klippene er entreprenøren i gang med tunge og støjende maskiner. Begge klip er sendt til Odense Kommune.

- Jeg bliver mødt med, at "vi skal nok lige undersøge det", og så kommer der en en undskyldning og en forsikring om, at det ikke vil ske igen. Men det er bare ikke sådan, det er, siger naboen til letbanen. 

Kommunikationsfejl

Odense Kommune er miljømyndighed og har dermed til opgave at sikre, at Odense Letbane overholder de retningslinjer, der er udstukket om tidspunkter for arbejdet og for støjgrænser. 

Læs også Odenses første letbanetog er klar til sin første test

Malene Møllmann Petersen har adskillige gange klaget til Odense Kommune over overtrædelserne af arbejdstiderne. Om klagen over arbejdsstarten 7.34 den 5. oktober skriver Odense Kommune:

"Klagen har været forelagt de ansvarlige for aktiviteterne hos CME- Letbane som erkendte, at der har været en kommunikationsfejl, og anerkendt den ulovlige hændelse. Odense Kommune betragter klagen som berettiget og det dokumenteret, at der foregik støjende anlægsarbejde før kl. 8.00."

Om konsekvensen af den ulovlige hændelse skriver kommunen:

"Odense Kommune indskærper hermed, at påbudstillæg af 20. september 2019 skal følges."

Overskridelser uden konsekvens

Lørdag den 12. oktober var den gal igen, hvor letbanebyggeriet i strid med reglerne igen påbegyndte arbejdet omkring klokken 7.30, selvom arbejdstilladelsen først trådte i kraft klokken 8.

- Det føles lige som, hvis man kom cyklende uden lys på cyklen og blev stoppet af politiet og dag efter dag kunne slippe afsted med at sige, at i morgen kører jeg med lys. Jeg ville få en bøde, men det sker ikke for letbanen, siger Malene Møllmann Petersen.

00:29

Malene Møllmann Petersen forstår ikke, hvorfor kommunen ikke får styr på at entreprenørerne overholder reglerne.

Luk video

Foretrækker dialog

Men Odense Kommune afviser, at den ikke tager generne og klagerne fra en beboer langs letbanebyggeriet seriøst. 

Læs også Rådmand: - Vi skal være meget bedre til at fortælle om letbanen

- Vi har taget alle klager ind og forholdt dem over for virksomheden, og vi har også givet flere indskærpelser. Der er blevet påtalt flere forhold og vi har håndteret de enkelte sager ud fra en konkret vurdering, siger Christopher Mammen Rau, der er kontorchef i Industri og Klima i By- og Kulturforvantling.

00:44

Christopher Mammen Rau fra Odense Kommune tror på, at dialog kan løse støjproblemerne

Luk video

I brevet til Malene Møllmann Petersen antyder kommunen samtidig, at politiet kan blive inddraget, hvis overtrædelserne af arbejdstidsreglerne fortsætter:

"Senest den 4. september 2019 skrev vi til jer, at vi finder at overtrædelserne har en alvorlig karakter, at vi ved nye overtrædelser vil overveje politianmeldelse, derfor ser vi nu bekymrede til, at det ikke sker nogen forbedringer."

Læs også Nabo til letbanebyggeri: - Jeg kan ikke være i mig selv

Men tilsyneladende har kommunen endnu ikke anmeldt Odense Letbane til politiet for de gentagne brud på at påbegynde arbejdet før tillladt.

- Som der står, så er det noget, vi overvejer, og det er noget vi vurderer på, men jeg sagsbehandler ikke i pressen, siger Christopher Mammen Rau.

Letbanen er i dialog med entreprenøren

Direktøren for Odense Letbane ønsker ikke at lade sig interviewe af TV 2/Fyn om, hvorfor der har været gentagne overskridelser af tidsgrænserne, for hvornår der må arbejdes ved letbanen. 

I stedet har direktøren via mail fremsendt denne kommentar:

- Det ligger selvfølgelig Odense Letbane meget på sinde, at Odense Kommune overvejer at politianmelde, at der på én af vores arbejdsstrækninger er blevet arbejdet på tidspunkter, som der ikke har været tilladelse. Vi er i dialog med vores entreprenører samt Odense Kommune for at få løst problemet, og jeg har noteret mig, at den fælles indsats ikke har ført til politianmeldelse endnu, skriver administrerende direktør Mogens Hagelskær. 

Men Malene Møllmann Petersen har opgivet troen på at dialogen får virksomhederne til at overholde reglerne.

- Jeg vil gerne spørge vores øverste i kommunen. Vil  de ikke gerne have at deres myndigheder eller afdeling tager det ekstra skridt og overholder reglerne?, spørger Malene Møllmann Petersen.