I det fynske folks tjeneste

Konflikt: Uenighed om nye krav til private hjemmeplejere

I Odenses Ældre- og Handicapudvalg er der uenighed om, hvorvidt der skal indføres et krav om minimumsomsætning for de private leverandører

07:54

Der kan være nye krav på vej til private leverandører af hjemmepleje i Odense Kommune. Der er nemlig blevet udarbejdet en ny kontrakt til de private leverandører, som skulle have været behandlet i Ældre- og Handicapudvalget i dag. Men udvalgets medlemmer er ikke enige om de nye krav. Særligt kravet om at indføre en minimumsomsætning deler vandene blandt udvalgets medlemmer:

- Kravet om minimumsomsætning er vigtigt for, at vi kan sikre, at vi har nogle firmaer, der kan levere en faglig forsvarlig ydelse over for medborgerne, at de kan spille sammen med forvaltningen og kan levere den rehabiliterende indsats, vi ønsker at yde overfor borgerne, siger Brian Skov Nielsen (Enhedslisten), Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Derfor foreslår Brian Skov Nielsen muligheden for, at de mindre virksomheder kan slå sig sammen i partnerskaber, så de kan indfri de krav, som man i forvaltningen ønsker at få indført:

- Jeg kan kun anbefale de mindre leverandører at slå sig sammen i større klynger, så de kan leve op til kravet om en minimumsomsætning. For det er først, når virksomhederne har et bestemt antal ansatte, en bestemt omsætning og den er stor nok, at vi som forvaltning er trygge ved, at den kan løfte den opgave, vi gerne vil have, den skal løfte overfor de ældre og handikappede medborgere.

 

Nye krav til private leverandører af hjemmehjælp

Minimumsomsætningen for virksomheder, der kun yder praktisk hjælp er i den nye kontrakt sat til 750.000, mens den er sat til 1.250.000 kroner for virksomheder, der både yder praktisk hjælp og personlig pleje.
 

 

Et af udvalgets medlemmer, som er imod de nye krav, er Kristian Guldfeldt:

- Forslaget vil komme til at ramme nogle små leverandører, som borgerne i dag er rigtig glade for. Små leverandører som ikke er i fare for at gå konkurs. Det er derfor fuldstændig hul i hovedet, at man gerne vil have et krav om minimumsomsætning. Det er i bund og grund borgerne til skade, da de kan risikere at miste de leverandører, som de i dag er rigtig glade for og gør flittigt brug af, siger Kristian Guldfeldt (De Konservative)

 

 

Som det ser ud nu, er der ikke flertal i udvalget til at indføre de nye krav til de private hjemmeplejere, men kan de nye krav ikke stemmes igennem i udvalget, har Brian Skov Nielsen tilkendegivet, at han vil gå videre med sagen til byrådet.