Kørestolsag skal behandles igen

Ankestyrelsen har underkendt Odense Kommunes afgørelse i sagen om Brian Damsgaard, som har søgt om tilskud til en kørestol til at spille handicapfodbold med.

Kommunen har sagt nej til at give Brian Damsgaard en kørestol til handicapfodbold, der koster noget mere end en almindelig kørestol.

Men nu pålægger Ankestyrelsen, at kommunen tager sagen op endnu engang.

Styrelsen mener ikke at Odense Kommunes begrundelse for afslaget overholder forvaltningslovens krav, hvilket Styrelsen betegner som kritisabelt.

Der er ikke gjort tilstrækkeligt rede for afslaget, ligesom der optræder modstridende oplysninger i kommunens begrundelse.

Blandt andet henviser kommunen ikke til, hvilke paragraffer der ligger til grund for afslaget.

Derfor pålægger Ankestyrelsen Odense Kommune at genoptage sagen, men gør opmærksom på, at det kan være, resultatet bliver det samme.

I så fald kan Brian Damsgaard klage igen.