Krav om hjælp til husejere

Den kommende letbane i Odense vil påvirke 184 husejere. Politiker og parcelhus-formand kræver at de berørte huse bliver eksproprieret med det samme.

For familien Pedersen - som bor lige op ad Rismarksvej i det vestlige Odense er en af 184 boligejere er berørt af letbaneplanerne.

- Vi må have vores ret, og at de køber huset, siger Per Pedersen, der er en af de berørte husejere i Tarup i Odense.

Odense Kommune oplyser, at der er tale om 14 hel-ekspropriationer og 170 delekspropriationer.

Planerne gør husene nærmest usælgelige, og derfor støtter grundejernes landsforening kravet at kommunen køber op.

- Der er ikke nogen, der vil købe et hus, der bliver revet ned tre år senere, siger Allan Malskær, der er landsformand i Parcelhusejernes Landsforening

Ekspropriation af de mange ejendomme vil blive dyrt for Odense Kommune. Men nu får familien i Tarup - en politisk håndsrækning.

- Man bør tilbyde at købe de her huse. Det er ikke rimeligt, at de her mennesker lever i en situation, hvor der er uvished om deres fremtid, siger byrådsmedlem Lars Chr. Lilleholt fra Odense, Venstre.

Læs mere om letbanen