I det fynske folks tjeneste

Kredsfmd.: S bør nærme sig Rad V.

Den odenseanske kredsformand for Socialdemokraterne opfordrer nu partiets ledelse til at nærme sig De Radikale og SF på holdningen til skattestoppet.

I en rundspørge, som Ritzau har foretaget, blandt de socialdemokratiske kredsformænd, svarer omtrent 60 procent af de 37 S-formænd, der har deltaget i rundspørgen, at S bør finde fælles fodslag med De Radikale og SF om skattepolitikken.
Socialdemokraterne har i alt 92 kredse.

- Vi får aldrig nogensinde et alternativ til den eksisterende regering, hvis ikke man laver nøjagtigt den samme model for et regeringsfællesskab som Venstre og De Konservative har lavet. Det ville gavne oppositionen, hvis man præsenterer befolkningen for et reelt alternativ, siger kredsformand i Odense, Jan Helbak
(S) til Ritzau.