Kulturinstitutioner kæmper for unikt boligområde

Nu går flere kulturinstitutioner ind i sagen om den nye lokalplan for boligområdet Gerthasminde i Odense. De mener, at kommunen skal gøre langt mere for at bevare det specielle område.

De sidste par år har der været strid i det ellers så fredelige boligområde Gerthasminde, der ligger centralt i Odense. Stridens omdrejningspunkt er en ny lokalplan, som omfatter hele området – på nær grunden beliggende på adressen Falen 20 i det nordvestlige hjørne af Gerthasminde.

Men i den nye lokalplan er grunden taget ud, og det bekymrer beboerne i området. For ejerne af Falen 20, hvor der lige nu ligger garager, vil i stedet bygge to punkthuse i tre etagers højde. Og skitserne for det byggeri mener beboerne ikke passer til områdets særlige kendetegn.

quote Det, der foregår her, er så kritisabelt

Frederik Siemssen, formand for Kultur & Arv

Området er kendetegnet ved en detaljerig arkitektur, som er tegnet af arkitekten Anton Rosen. Byggeriet af boligområdet startede i 1912 og blev færdigt i 1935.

Derfor er de utilfredse med, at Gerthasminde-området og Falen 20, der udgør omkring 800 kvadratmeter, skal have to forskellige lokalplaner. De mener, at punkthusene vil ødelægges områdets udtryk.

- Vi er både kede af og forundrede over, at Odense Kommune har besluttet at skære en luns af vores oprindelige lokalplan, siger Flemming Bonavent Hansen, der er formand for Gerthasminde beboer- og grundejerforening.

Gerthasminde samt grunden Falen 20, der nu udelades fra områdets lokalplan. 

Han kalder det er en ’særdeles uheldig beslutning’, at kommunen tilsyneladende vil give tilladelse til at opføre de to punkthuse.

- Dermed tilgodeser de kun en enkelt investors interesse, siger han.

Derfor har 139 ud af 142 adspurgte beboere i området gjort indsigelse gennem en underskriftsindsamling.

Kritisabelt

Udover beboernes protester blander seks kulturinstitutioner sig nu også i kampen for bevarelse af Gerthasminde-området som helhed.

- Odense Kommune har sendt lokalplanen i høring, som man skal, og vi har på lige fod med en række andre af Danmarks største bevaringsforeninger indsendt et høringssvar, fordi vi mener, at det, der foregår her, er så kritisabelt, at hvis ikke det bliver talt imod her, så giver man grønt lys alle andre steder, siger Frederik Siemssen, der er formand for Kultur & Arv.

Han bakkes op af Kulturmiljørådet Fyn, der har skrevet et høringssvar for blandt andet at gøre opmærksom på, hvad de kalder ’den uheldige forvaltningsmæssige praksis’, fordi der ifølge dem ikke er argumenteret for, hvorfor Falen 20 ikke skal være en del af den nye lokalplan.

- Og for at gøre opmærksom på, at man skal beskytte området mere, end man lægger op til i lokalplanen, siger formand Tissel Lund Jacobsen.

Rådmand afviser interview

Frederik Siemssen og Kultur & Arv vil derfor have by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) på banen for at sikre, at Odense Kommune fremover vil arbejde for mere bevaring af by og kultur.

Men rådmanden ønsker ikke at stille op til interview om sagen. I en skriftlig kommentar skriver han til TV 2 Fyn:

- Odense er i rivende udvikling, hvilket er dejligt – men det kræver også, at vi sætter høje krav til nye boliger, hvilket vi gør med den nye kommuneplan, både arkitektonisk og i boligkvaliteten.

- Jeg er glad for, at odenseanerne har stærke holdninger til projekter i byen og ser frem til at læse høringssvarene på blandt andet lokalplanen for Falen 20.

Det er endnu uvist, hvor sagen lander. Første skridt på vej til en afklaring er vedtagelsen af kommuneplanen, hvor Falen 20 er klippet ud af Gerthasminde. Kommuneplanen 2020-2032 forventes ifølge odense.dk vedtaget i første kvartal af 2021. Det er byrådet, der skal vedtage kommuneplanen.

Hvis den bliver vedtaget, kan den nye bevarende lokalplan for Gerthasminde - uden Falen 20 – efterfølgende vedtages. Dette sker efter planen i løbet af april 2021. Derefter kan punkthus-lokalplanen for Falen 20 vedtages.

Se indslaget om beboerne og kulturinstitutionernes kamp for at ændre lokalplanen ved Gerthasminde. Fotograf: Alexander Aagaard