I det fynske folks tjeneste

Kun én køber til lufthavn

Interessen for at købe Odense Lufthavn er ikke ligefrem overvældende, kun én interesseret køber vil søge om at blive godkendt som lufthavnens nye ejer.

Odense Lufthavn skal have ny ejer. Men kun én køber har vist interesse for at drive lufthavnen i Beldringe

Det står klart efter ansøgningsfristens udløb onsdag den 23. april 2008.

- Vi havde håbet på lidt større interesse, men det ser heldigvis ud til at være en rigtig god mulig køber af lufthavnen, vi står tilbage med. Én, der byder ind med en masse spændende perspektiver for den videre udvikling, siger Jørgen Clausen, stadsdirektør i Odense Kommune.

Nu skal den mulige køber evalueres, og hvis evalueringen falder gunstigt ud, , bliver der indledt forhandlinger i løbet af maj. 

Det kræves af køberen, at man skal sikre fortsat udvikling af lufthavnsdriften på kommercielle vilkår. Af hensyn til den fynske infrastruktur, er det også et krav fra ejerkommunerne, at lufthavnen fortsat drives som lufthavn.

Konsulentfirmaet COWI rettede på vegne af ejerkommunerne - Odense, Nordfyn og Kerteminde - henvendelse til 17 potentielle internationale og nationale købere i februar. I første omgang viste fem interesse, og nu efter at have gransket projektet yderligere, består feltet altså af en enkelt mulig køber.