Kurator bekræfter: Flere huller i Windell-selskabs regnskab

Kurator Anders Madsen mener ikke, at der er grundlag for konkurskarantæne mod konservativ rådmand.

Der er rod og huller i regnskabet, men der er ikke fundet kriminelle forhold, og der er ikke her og nu er basis for at indstille rådmand Søren Windell til konkurskarantæne.

Sådan lyder den foreløbige konklusion i en ny cirkulæreskrivelse fra kurator i Soeren Group Aps., Anders Madsen.

Mangler oplysninger

Når konklusionen er foreløbig, skyldes det for det første, at Søren Windell, der var direktør i Soeren Group, er i gang med at skaffe bilag og oplysninger fra selskabet, der ikke er til stede i det regnskabsmateriale, som kurator hidtil har haft adgang til.

Det andet forhold er, at der fortsat mangler at blive indkaldt til kreditorprøvelse, inden boet kan lukkes.

Kurator har blandt andet bedt Windell undersøge, hvorfor et tilgodehavende, som Soeren Group havde hos Windells tidligere arbejdssted, Grønttorvet, er nedskrevet fra 95.000 kroner til nul kroner.

Solgt Mitsubishi

Desuden mangler kurator oplysninger om en Mitsubishi Grandis 2.0, som selskabet har ejet indtil 20. januar 2020. Kurator vil gerne have dokumenteret, hvordan køretøjet er afhændet og købesummen betalt.

Desuden er der ifølge kurator fra selskabets bankkonto løbende afholdt en række udgifter samt foretaget overførsler og kontanthævninger, som pt. foreligger på et udokumenteret grundlag.

quote En kontrolleret lukning ville have været at foretrække. Derfor har jeg efterfølgende forsøgt om det stadig vil være muligt at finde sådan en ordning, hvor selskabet kan afvikles i god ro og orden

Søren Windell

- Er der ikke dokumentation for, at der er tale om afholdelse af selskabets udgifter eller tilbagebetaling af lån, kan betalingerne være i strid med selskabslovens § 210, hedder det i cirkulæreskrivelsen.

Ikke karantæne

Kurator Anders Madsen mener dog ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at indstille Søren Windell til konkurskarantæne.

- Den tidligere direktør er efter det oplyste i færd med at fremskaffe bogføringsbilag og at dokumentere mellemregningen og på denne baggrund, vurderer kurator, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne, hedder det.

Søren Windells revisor kan ikke genkende rådmandens udlægning.

Ifølge kurator har Søren Windell 143.000 kroner til gode i Soeren Group Aps, men Søren Windell har ikke stillet krav om indfrielse af lånet, så indtil videre ser der kun ud til at være et krav fra Skat på 24.000 kroner i selskabet og måske fra kurator, hvor skifteretten dog har stillet garanti.

Boet har 41.000 kroner stående på en konto i Danske Bank.

Derfor konkurs

Kurator slår fast, at selskabet gik konkurs, fordi der ifølge Windells revisor ikke var penge nok i selskabet til at leve op selskabslovens kapitalkrav.

Ifølge kurator er selskabets bogføring udført i kassekladder for 2018 og 2019, men ikke afstemt eller bogført.

Selskabets revisor oplyser, at alle posteringer først er bogført i december 2020.

Der er ingen bogføring for 2020.

Søren Windell oplyser i forbindelse med udsendelsen af cirkulæreskrivelsen, at det aldrig har været meningen, at selskabet Soeren Group skulle gå konkurs. 

- En kontrolleret lukning ville have været at foretrække. Derfor har jeg efterfølgende forsøgt, om det stadig vil være muligt at finde sådan en ordning, hvor selskabet kan afvikles i god ro og orden. Det skulle vi have gjort fra starten. Nu kan tingene forhåbentlig bringes i orden, uden at andre end jeg lider et tab, siger han.