Kystsikring åbner for fugle- og dyrelivet ved Seden Strandby

En del af kysten ved Seden Strandby er blevet sikret med et naturbaseret klimatilpasningsprojekt.

Fremover er Seden Strandby i første omgang sikret mod oversvømmelser og stormflod fra østsiden.

Således har kommunen støttet med penge fra EU og staten opfyldt en del af den kystsikring som beboerne i området har ønsket i årevis.

Kystsikringen er et naturbaseret klimatilpasningsprojekt, og alternativet til det projekt havde det i dette tilfælde været et tre meter højt dige ved kysten. Den løsning havde ikke medført forbedringer for dyrelivet ved fjorden eller været interessant for hverken dyr eller mennesker, skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Men Seden Strandby vil først være endelig sikret mod oversvømmelser og stormflod, når det vestlige dige er etableret. Her finansierer kommunen en tredjedel af projektet, mens resten bliver betalt af grundejerne.

I de seneste seks år har borgerne i Seden Strandby arbejdet sammen med Odense Kommune om at etablere et i alt 1.500 meter langt dige.

Når kommunen har betalt deres del vil hver lodsejer i Seden Strandby kommer til at stå med en regning på mellem 40-80.000 kroner.

Kystsikringen - den orange streg - er et naturbaseret klimatilpasningsprojekt.
Kystsikringen - den orange streg - er et naturbaseret klimatilpasningsprojekt.
Foto: Odense Kommune

Flere dyr og øget biodiversitet

Med kystsikringen mod øst er der skabt et stort bynært naturområde, hvor padder og fugle har fået markant forbedrede ynglesteder. 

Så mens havet holdes ud i strakt arm fra øst vil området fremover byde på færre materielle skader, flere dyr og forøget biodiversitet i det kystnære område - trods stigende vandstand.

Årsagen er etableringen af en løsning med naturbaseret klimatilpasning, som giver mere plads til naturen, mens ejendomme og værdier bliver sikret, skriver Odense Kommune i pressemeddelelsen.

På østsiden af Seden Strandby er det gamle dige blevet fjernet og erstattet med et nyt og tilbagetrukket dige. 

Dermed er der skabt en større strandeng, hvor vandet kan brede sig. Dermed bliver oversvømmelser og stormflod forebygget, mens padder og fugle har fået et nyt, tiltrængt område at boltre sig på.

Projektet er et såkaldt demonstrationsprojekt, som skal vise, hvordan det er muligt at lave klimatilpasning, som forbedrer naturen. 

Derfor har Odense Kommune fået finansieret en stor del af udgiften. Samlet set koster projektet seks millioner kroner - EU og staten betaler mere end 4,5 millioner kroner.

- Dette er et fantastisk projekt på alle måder. Vi har taget et stort skridt mod klimasikringen af Seden Strandby, og Odense har fået mere bynær natur, som vi vil gøre mere tilgængeligt i den kommende tid, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Rådmanden tilføjer, at kommunen har høstet erfaringer, som formentlig kan bruges andre steder i kommunen.