I det fynske folks tjeneste

Lægeordineret heroin giver bonus

Efter et år med fri heroin i Odense har 24 narkomaner fået et bedre liv. Tre har fået et job. Andre er kommet ud af kriminalitet.

Gode resultater med lægeordineret herion.

Rådmand: det er en succes

Rusmiddelcenter Odense har to gange dagligt i et år udleveret heroin til 24 narkomaner og for alle har det forbedret deres livssituation, skriver Fyens Stiftstidende.
 -  Kvinder er kommer ud af prostitution, og mændene er
kommer ud af kriminalitet, siger overlæge Inge Birkemose Rusmiddelcenter Odense.
Odenses socialrådmand Peter Rahbek Juel  kalder heroinforsøget en ubetinget succes.
- Det er relativt sjældent, vi finder noget, der på den måde kan ændre livssituationen for den her type borgere. Det begynder at ligne en rigtig god investering, siger Socialrådmanden, der gerne ser at Sundhedstyrelsen lemper de strenge krav til, hvem der kan få lægeordineret herion, så endnu flere kan få tilbuddet. 
 

Skepsis og bekymring

Tove Nielsen, leder af Reden, der er et værested for kvinder i prostitution, advarer dog mod at tegne et alt for idylisk billede af herionforsøget. 
- Mange af de prostituerede, der  får herion har et meget stort sidemisbrug. Og det bekymrer mig, for hvad er effekten så,  spørger Tove Nielsen i Fyens Stiftstende.
Samme beherskede glæde finder man hos Fyns Politi. Selvom antallet af indbrud er faldet i Odense siden 2009, vil Fyns Politi ikke kæde det direkte sammen med heroin-klinikkens indsats.
 - Der er mange facetter i det - blandt andet at vi har opprioriteret området, siger chefpolitiinspektør John Jakobsen.