Læger klager over lukning af gade

24 læger i midten af Odense frygter at lukningen af Thomas B. Thriges Gade vil jage deres klienter væk og antyder, at der kan blive tale om et erstatningskrav.

De 24 læger har sendt et brev til samtlige medlemmer af byrådet, hvor de påpeger, at lukningen af Thomas B. Thriges Gade vil gøre det vanskeligt for mange af deres ialt 70.000 patienter at nå frem til konsultationerne.

Lukningen betyder ifølge lægerne at adgangen til deres konsultationer bliver vanskeliggjort med fjerntliggende parkeringspladser, og mange af deres patienter er dårligt gående eller af andre årsager ude af stand til at bevæge sig ret langt.

I brevet antyder lægerne, at der kan blive tale om en erstatningssag mod kommunen, hvis deres frygt viser sig begrundet.

Danmark er ikke USA

Politisk ordfører for SF i Odense Byråd, Kasper Westh, vil ikke kommentere indholdet i lægernes brev, men han siger dog:

- Det falder helt naturligt indenfor et byråds kompetence at træffe afgørelse om byudvikling, herunder om planlægning af færdselsforhold.

Det er kommunen, der bygger veje af hensyn til (lokal)samfundets udvikling, og det er byrådet, der lukker dem igen, hvis dette er i samfundets interesse.

Kasper Westh tilføjer:

- I Danmark afgøres samfundets interesse i demokratisk valgte organer og ikke i retssale. Danmark er ikke USA.