Lærere i Odense: Nu skal der investeres

Odense indtager fortsat en bundplacering på folkeskoleområdet. Det bekymrer lærerforeningen, der nu har sendt et brev rundt til byrådspolitikere og skolebestyrelser.

Det er, når man sammenligner udgifterne til folkeskolen pr. elev, at Odense ligger helt i bund i forhold til de øvrige storbyer.

Odenses placering i bunden fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal for 2014, og tallene har fået Odense Lærerforening til at reagere.

- Odense skiller sig markant ud, og differencen mellem Odense og de øvrige storbyer ligger mellem 260 og 324 millioner kroner om året, skriver Odense Lærerforening.

Hvor de øvrige storbyer har haft en fremgang siden 2009, har Odense Kommune sparet 24 procent. Lærerforeningen mener derfor, at det er nødvendigt at investere på skoleområdet, så eleverne i Odense når op på niveau med resten af landet.

Foreningen har derfor udsendt materiale til skolebestyrelser og byrådspolitikere med opfordring til at arbejde for, at der investeres i folkeskolen