Lærernes tillidsfolk til krisemøde i Odense

Tirsdag mødes skolelærernes tillidsfolk til krisemøde i Odense med overenskomstforhandlinger på dagsordenen.

Flere tusinde lærere er med ganske kort varsel kaldt til krisemøde i Odense om de kuldsejlede forhandlinger med KL.

Danmarks Lærerforening indkalder alle 2200 tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer til et stormøde tirsdag, hvor overenskomstforhandlingerne er på dagsordenen, oplyser Danmarks Lærerforening.

- Foreningen står i den måske mest alvorlige situation nogen sinde med udsigt til et forhandlingsresultat, der kan betyde afgørende ændringer for lærernes arbejdsforhold, og som kan underminere lærernes muligheder for at lave god og velforberedt undervisning.

Det skriver lærerforeningen i indkaldelsen til tillidsfolkene.

Lærernes tillidsfolk skal dels orienteres om forhandlingerne og de mulige scenarier i slutspurten, og dels skal man mødes for at styrke sammenholdet i foreningen.

- Et sammenhold, som er uvurderlig vigtigt i den meget alvorlige situation, vi står i nu, skriver Danmarks Lærerforening.

- Medlemmerne skal via dig og din ageren mærke, at deres fagforening står bag dem og vil kæmpe deres sag til det yderste, skriver foreningen i indkaldelsen, som er underskrevet af formand Anders Bondo Christensen.

Mandag mødes topforhandlerne fra Lærernes Centralorganisation og KL i Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette Christensen skal forsøge at få parterne til at genoptage forhandlingerne.

Kommunerne har varslet lockout af 50.000 lærere fra 1. april.