I det fynske folks tjeneste

Læs rapporterne om Vollsmose

Aldrig før har vi foretaget så stort et udredningsarbejde om en bydel, som vi nu har gjort med Vollsmose, siger Odense Kommune om de nye Vollsmose-rapporter.

01:08

01:20

Aldrig før har vi foretaget så stort et udredningsarbejde om en bydel, som vi nu har gjort med Vollsmose, siger Odense Kommune om de nye Vollsmose-rapporter.

1 af 3

En analysegruppe på tværs af kommunens forvaltninger og en Task force med repræsentanter fra Odense Kommune, Fyns Politi samt boligorganisationerne i Vollsmose har de seneste to og en halv måned lavet et større udredningsarbejde om Vollsmose.

Skal drøftes i byrådet 12. december

Rapporterne rummer en række anbefalinger, som byrådet skal tage stilling til den 12. december. Anbefalingerne skal danne grundlag for en ny retning for fremtidens Vollsmose-indsats.

Stadsdirektør Jørgen Clausen, direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Peter Pietras, og direktør i Børn- og Ungeforvaltningen, Jimmy Streit, har ansvaret for det samlede projekt.

Anne Velling, chef for Bystrategisk stab, BMF, har stået i spidsen for Spor 1, analysen af indsatserne i Vollsmose.

Stabschef Leif Hansen, BMF, har stået i spidsen for Spor 2, analysen omkring arbejdet med den hårde kerne af kriminelle.

Læs de to rapporter her.

Link til rapporterne om Vollsmose