Landsret afgør, om hudfarve gav afvisning ved odenseanske natklubber

I en sag fra Odense skal landsret for første gang afgøre, om der er sket diskrimination på grund af etnicitet.

Var det på grund af de brune øjne, den mørke hud og det sorte hår, at to mænd fra henholdsvis Sri Lanka og Somalia blev nægtet adgang til to natklubber, eller havde dørmændene en valid grund til at afvise dem?

Det skal Østre Landsret mandag tage stilling til. Dermed er det første gang, at landets næsthøjeste retsinstans vurderer en sag om racediskrimination.

Det fortæller Camilla Skjoldahl Michaelsen, anklager ved Kammeradvokaten, som repræsenterer Ligebehandlingsnævnet og de to mænd.

- Det er en speciel sag. Der er masser af retspraksis med andre former for forskelsbehandling, men ikke med etnisk forskelsbehandling, siger hun.

Det er ulovligt at diskriminere direkte eller indirekte på baggrund af race, etnisk oprindelse, køn, alder, religion og seksualitet.

Indirekte forskelsbehandling er, hvis man bliver afvist med én grund, selv om årsagen er eksempelvis ens etnicitet. En aften i september 2015 var mændene, som er 33 og 36 år, i byen i Odense. Klokken et om natten ville de to venner ind på en natklub, men de blev afvist af dørmanden uden at få en grund, siger de.

En halv time senere forsøgte de at komme ind på en anden natklub i Odense, men også her blev de afvist uden grund fra klubben.

Både mænd og kvinder af etnisk dansk oprindelse kom efterfølgende ind.

Den ene mand forklarede i byretten, at han selv var lidt beruset under byturen, mens hans ven ikke drak alkohol. Desuden afveg hverken deres tøj eller opførsel fra dem, der blev lukket ind.

Byretten fastslog, at de blev diskrimineret. Men det er forkert, mener advokat Allan Stohn, som repræsenterer begge klubber.

Og nu er klubbernes chance for at vinde sagen større, vurderer han.

- Vi har bedre beviser. Vi fandt frem til de dørmænd, som afviste mændene den pågældende aften.

Desuden har begge mænd været på klubberne både før og efter episoden.

- De har været der et hav af gange, og de er alle de andre gange blevet lukket ind. Den pågældende dag blev de afvist ved begge diskoteker, som ikke har noget med hinanden at gøre. Det var ikke en krænkelse.

- Begge dørmænd vurderede uafhængigt af hinanden, at den ene var for fuld, siger Allan Stohn.

Natklubberne har ifølge advokaten valgt at få sagen for retten, fordi de ikke vil stemples som nogen, der diskriminerer.

Begge advokater er enige om, at udfaldet af dommen får betydning for, hvordan man fremover kan bevise, om der er blevet diskrimineret i nattelivet.

Stadfæstes byrettens dom, får natklubberne det svært, vurderer Allan Stohn.

- Så tror jeg, at diskotekerne får problemerne med de her sager fremadrettet. Barren sættes meget lavt for, hvad der skal til for at blive dømt.

Østre Landsret ventes at afsige dom mandag klokken ti.