Larmer for meget: Nu sænker Odense Letbane hastigheden

Odense Letbane sænker hastigheden i ydertimerne og på visse strækninger som et forsøg på at nedbringe støjen, der flere steder er over grænsen.

Onsdag kom det frem, at Odense Letbane støjer for meget flere steder langs ruten. 

En rapport fra Cowi, som Odense Letbane har bestilt, viser, at støjen og vibrationer fra letbanen flere steder er over de vejledende grænseværdier. 

Og netop derfor sænker letbanen nu hastigheden. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside.

Hastigheden bliver nedsat som et forsøg allerede fra fredag den 24. juni og kommer til at gælde mellem klokken 22.00 om aftenen og 06.00 om morgenen. 

- Formålet er at dæmpe lydniveauet fra letbanen i døgnets ydertimer – netop de tidspunkter, hvor lyden fra toget typisk vil være mest generende for naboer langs strækningen, skriver letbanen på sin hjemmeside. 

Her sænkes hastigheden

Det er dog ikke på hele den 14,5 kilometer lange strækning, at letbanetogene vil køre langsommere. 

Farten bliver sænket med 25-40 procent på dele af Nyborgvej, Østre Stationsvej, Vestre Stationsvej og Stadionvej. 

Det er netop på disse strækninger, målinger viste, at letbanetogene overskred grænseværdierne for støj og vibrationer. 

- Initiativet sættes i værk med virkning fra fredag den 24. juni, dog vil der formentlig gå nogle dage, før de nye køretider er fuldt implementeret, skriver Odense Letbane. 

Med den nedsatte hastighed vil den samlede rejsetid for hele strækningen mellem Tarup og Hjallese bliver forlænget med ét-to minutter i tidsrummet fra klokken 22-06.

Udsættes man kontinuerligt for støj fra letbanen, kan man risikere en lang række sygdomme. Sådan lyder det i hvert fald fra Jesper Hvaas Schmidt, der er overlæge og ekspert i støj og de gener, der følger med.