Laveste smitte i to måneder: Smitten tager et ordentligt dyk i Vollsmose

I løbet af weekenden er smitten med covid-19 i Odense-bydelen Vollsmose faldet, og det fortsætter til mandag, hvor incidenstallet har taget endnu et dyk.

Det ser lysere ud med coronasmitten i Vollsmose, der mandag har taget et stort dyk i incidenstallet.

Søndag lå incidenstallet på 339,1 og ifølge opgørelser fra Odense Kommune er det mandag faldet til 273,4. 

Mandagens incidenstal er det laveste i Vollsmose i to måneder.

Hvor stammer tallene fra?

Ny opgørelse

Fra mandag bliver incidenstallene opgjort på sogneniveau, så man kan lave mindre, lokale nedlukninger. 

Mandag ligger incidenstallet på 292,4, hvilket søndag lå på 339,1.

Den nye bekendtgørelse viser, at hvis tre konkrete kriterier er opfyldt, forpligtes byrådet i landets kommuner til at lukke alle grundskoler, sfo’er og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser i sognet. Kriterierne er:

  • Incidenstallet i et sogn overstiger 400
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage
  • Positivprocent overstiger to procent


Fredag blev der holdt pressemøde i Vollsmose om smittesituationen, da incidenstallet i sognet var bekymrende. Det ser nu ud til at gå den rigtige vej.

Positivt billede

Generelt har der de seneste dage i bydelen været et billede af, at corona-situationen går den rigtige vej. 

Torsdag lå incidenstallet på 525, men der har siden været fald i incidenstallet.

Den seneste uge er der registreret 25 nye smittetilfælde i Vollsmose, mens kun én person er registreret smittet det seneste døgn.

Også i hele Odense Kommune ser det bedre ud med coronasmitten. Mandag ligger incidenstallet på 62,5, hvilket også er det laveste siden 19. februar

Hvad er incidenstal?