Le Klint vil gi' de unge lampefeber

I flere uger har skoleelever arbejdet med innovation i samarbejde med lampevirksomheden Le Klint.

Tre skoler i Odense Kommune, Søhus-, Næsby- og Kroggårdsskolen har haft succes med at gribe de nye arbejdsmetoder i folkeskolereformen.

I flere uger har eleverne derfor arbejdet med innovation på baggrund af en opgave, stillet af lampevirksomheden Le Klint.

Tirsdag den 17. november fremlægger eleverne deres produkter og bud på, hvordan Le Klint kan få 13-15-årige til at ønske sig de fynskproducerede lamper. 

Det er spændende at få de unges bud på design

Fremlæggelsen sker samme dag, som KORA og SFI kommer med den lovbestemte evaluering af folkeskoleformen, hvor et af punkterne handler om, hvordan det er lykkedes at skabe en mere varieret og sammenhængende skoledag. 

Skolerne har efter folkeskolereformen indført et nyt valgfag, Innovation og Entreprenørskab for skolernes 7., 8., og 9. klasser. Det er i dette valgfag, samarbejdet mellem Le Klint og de tre skoler har kørt over fem tirsdage. 

Udfordringen fra Le Klint har lydt: Hvordan får man målgruppen 13-15 år til at ønske sig en Le Klint lampe i konfirmationsgave? 

Derefter har eleverne i grupper arbejdet med brainstorm, ideudvikling, markedsføring og produktion af deres egen lampe. Undervejs i processen har Le Klint været inde for at kvalificere elevernes valg, for at gøre opmærksom på ting, som de skal tage i betragtning.

Fremtidens forbrugere

- Det er spændende at få de unges bud på design,  de er jo fremtidens forbrugere, forklarer administrerende direktør Kim Weckstrøm Jensen fra Le Klint.

 

 

Eleverne har derfor lært meget om en innovationsproces fra start til slut. Til sidst har hver gruppe udvalgt den bedste ide.

Samarbejdet med Le Klint

Sinja Svarrer Damkjær fra Le Klint har været samarbejdspartner med skolerne – og har fungeret som sparring for eleverne.

- Vi lever af samarbejde med designere, derfor giver det mening at være synlige på uddannelserne – det er her, vi skal ”hive” fremtidens designere fra, siger Sinja Svarrer og fortsætter:

- Det er spændende for os, hvordan unge vil lave design til deres eget segment. For eksempel er det interessant for os, at mange har været optaget af løsninger med musik integreret. Vi lærer af det.

Undervisningen

Børn- og Ungeforvaltningen har fået midler fra Fonden for entreprenørskab med henblik på at understøtte arbejdet med innovation i skolerne. Lærerne har derfor fået en introduktion til innovative arbejdsmetoder, samt mulighed for at indgå i et netværk.