I det fynske folks tjeneste

Leder: Politianmeldelse en overreaktion

Et følsomt politisk område, men yderst relevant, kalder skoleledernes formand, Anders Balle, episoden om skolelederen fra Odense, der er blevet politianmeldt for at have nedsat en midlertidig regel om, at eleverne skal tale dansk i frikvartererne.

Ledelsen på Seden Skole har forbudt tosprogede elever at tale fremmedsprog i frikvartererne.

Reglen, som er en ud af et regelsæt på 15, er indført, fordi en række tosprogede elever i de store klasser på Seden Skole i Odense slår over i deres modersmål, når de er i konflikt med andre elever eller lærere, der har gangvagt - en regel som formanden for skolelederne, Anders Balle, intet forkert ser i.

- Jeg kan ikke se noget som helst forkert i, at man aftaler, at fællessproget i folkeskolen er dansk. Det handler om, at alle skal opføre sig ordentligt, og det er ikke at opføre sig ordentligt, når tosprogede elever bagtaler lærere og andre elever på deres modersmål, og det er ganske enkelt urimeligt og dårlig opførsel, siger Anders Balle til DR Nyheder.

Det er en mand fra Vejle, der har politianmeldt skolelederen fra Seden. Begrundelsen lyder blandt andet sådan i en pressemeddelese fra anmelderen:

- Det tilkommer ikke 'Kongen' af Seden skole at forbyde elever at benytte deres grundlovssikrede ret til ytringsfrihed. Ytringsfriheden gælder for alle, og det kan en skoleleder i Odense ikke indføre regler i strid med.

Anders Balle mener, at det er relevant at diskutere, hvornår det er et brud på ytringsfriheden at kræve, eleverne skal tale dansk.
- I denne her sag er der jo ikke tale om et forbud mod at tale sit modersmål, og jeg synes, at politianmeldelsen er en overreaktion, men når det nu skal være, så synes jeg, at det er udmærket at få den afprøvet ved jurister, for det er en meget relevant debat, vi har med at gøre.