Ledigheden stiger i Odense

Arbejdsløsheden på landsplan voksede i maj til 5,6 procent. Ledighedsprocenten i Odense er steget fra 6,7 procent i april til 6,9 procent i maj.

Stigningen i arbejdsløsheden i maj svarer til, at 6.200 fuldtidspersoner mistede arbejdet på landsplan. Dermed blev arbejdsløsheden skubbet op til 5,6 procent maj.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, der er landets førende kilde til at måle arbejdsløsheden over tid.

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i maj 2020 i Odense er 6.729 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,9 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten i Odense er steget fra 6,7 procent i april til 6,9 procent i maj 2020.

- Når vi ser ud over landet, så har tusindvis af danskere mistet deres job på grund af corona, og virussen har også ramt odenseanerne hårdt, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

- I Beskæftigelses- og Socialudvalget har vi i lyset af corona netop vedtaget en ny retning for beskæftigelsesindsatsen, hvor vi blandt andet vil fokusere mere på jobrettet opkvalificering til udvalgte brancher. Vi skal simpelthen gribe muligheden for at opkvalificere de ledige og gerne løfte ufaglærte til faglærte, forklarer Brian Dybro.

Odense indtager en tiendeplads i ledighedsplaceringen i maj 2020. Det vil sige, at Odense har landets tiendehøjeste ledighedsprocent. 

Flere ledige i de kommende måneder

Danmarks Statistiks tal er blandt andet sæsonkorrigeret og har omregnet hvert enkelt ledige til fuldtidsansatte personer.

Modsat har Beskæftigelsesministeriet løbende opdateret på udviklingen af antallet af ledige i råtal uden at lave den samme statistiske behandling.

Selv om Danmarks Statistiks tal for maj er nye, står det derfor også allerede klart, i hvilken retning udviklingen går i juni.

- Stigningen i maj kommer ikke som en overraskelse, fordi vi har de her tal på ugentlig basis fra Beskæftigelsesministeriet. Og de viser endda et fald på cirka 4.000 personer i juni, skriver cheføkonom hos Nykredit Troels Kromand Danielsen i en analyse af tallene.

- Mange virksomheder tager nu konsekvensen af svækkede forretningsmuligheder og smider håndklædet i ringen og tilpasser medarbejderstaben. Det vil give flere ledige i de kommende måneder.

Yngstre grupper bliver ledige

Arbejdsløsheden er steget stødt under coronakrisen. I februar lå den på 3,7 procent, inden den steg til 4,2 procent i marts og 5,4 procent i april, inden den altså i maj er på 5,6 procent.

Danmarks Statistik noterer sig, at ledigheden vokser mest blandt de yngste grupper på arbejdsmarkedet. Det er de 25- til 39-årige, hvor ledigheden er størst. Arbejdsløsheden blandt 25- til 29-årige er vokset til over ti procent.

Derudover har Danmarks Statistik bemærket, at der under coronakrisen er noteret langt mindre sygdom og andet midlertidigt fravær blandt ledige.

Derfor advarer Danmarks Statistik om, at hvis dette ikke skyldes, at ledige har været mindre syge, kan det have medført en overvurdering af ledigheden i maj.

Danmarks Statistik nævner selv, at det kan skyldes en anden registrering af sygdom blandt ledige under krisen.