Letbane kan skabe trafikproblemer ved banegård

Der er risiko for trafikale problemer ved Odense Banegårds Center, når letbanen kommer. Det viser ny rapport.

En ny revisionsrapport fra SE Trafik rejser spørgsmålet, om vejen, der mindskes fra fire til to vejbaner, er tilstrækkelig til at afvikle den fremtidige biltrafik.

Trafiksikkerheds-revisionen er bestilt af Odense Letbane på baggrund af en anmodning fra Fyns Politi.

- Uanset om biltrafikken ledes bagom eller foran OBC, vil der være den samme vejkapacitet - nemlig to vejbaner. Sådan vil det være, medmindre der skal eksproprieres yderligere eller beskæres i byrummet, siger letbanechef Mogens Hagelskær i en pressemeddelelse.

Anbefaler at nedsætte hastigheden

Rapporten anbefaler også, at der sættes en hastighedsgrænse på 20 km/t på strækningen rundt bag Odense Banegård Center. Det sker af hensyn til sigtbarheden for biler og lastbiler.

Rapporten gør også opmærksom på de udfordringer, det kan give, når bløde trafikanter skal krydse området foran Banegården.

- Disse "fællesarealer", som deles af busser, letbane og fodgængere, er kendt fra andre europæiske byer af samme størrelse som Odense. Ulykkesraten sådanne steder er meget lille. Både letbanen og busserne vil køre med en meget lav hastighed i området, og der vil blive lavet klare markeringer med eksempelvis lys i kantstenene samt klart afvigende belægning, hvor de gående skal være ekstra opmærksomme, siger letbanechef Mogens Hagelskær.