Letbanearbejde giver nye udfordringer for trafikanter

Byggeriet af Odense Letbane kommer i den næste periode til at betyde nye ændringer i trafikken tre steder i byen.

Størst udfordringer vil der være med trafikken i nærheden af Rosengårdcentret, når der fra tirsdag morgen skal lægges skinner i lyskrydset ved Ørbækvej og Munkerisvej.

I Odense Centrum vil strækningen mellem Østre Staitonsvej og Hans Jensens Stræde blive afspærret, fordi man begynder at anlægge spor og stationer. Fodgængere kan stadig krydse området.

Mindst påvirket bliver trafikanterne på Rismarksvej, hvor man mandag begyndte at fjerne asfalt, hvor sporene skal lægges. I første omgang betyder det at cyklisterne på en del af Rismarksvej skal bruge en dobbeltrettet cykelsti.

Her er en oversigt over de aktuelle letbanearbejder i Odense:

Krydset Ørbækvej og Munkerisvej

Letbaneskinnerne på Ørbækvej skal nu føres over krydset ved Munkerisvej. Arbejdet begynder tirsdag 6. august, og det forventes at vare til udgangen af september måned.

Under arbejdet vil det fortsat være muligt at passere krydset i alle retninger. Man kan dog forvente kødannelse på Munkerisvej omkring krydset, da der er færre vejbaner til rådighed.

Munkebjergvej genåbner i fuld bredde

Torsdag 8. august letter det dog for trafikken i den sydøstlige del af byen. Her genåbner Munkebjergvej nemlig i sin fulde bredde efter en tilsvarende skinnekrydsning ved Hestehaven.

 
 
Foto: Odense Letbane

Rismarksvej i det vestlige Odense

Mandag 5. august begyndte arbejdet med at fjerne asfalten fra de gamle vejbaner på Rismarksvej. Arbejdet vil strække sig fra Tarup Center til Højstrupvej.

Der bliver ikke trafikale restriktioner i første fase af projektet, hvor der udelukkende bliver arbejdet på de lige stræk – og ikke i de tre kryds ved Rugårdsvej, Saxovej og Højstrupvej.

Som cyklist skal man dog benytte den nye cykelsti på den østlige vejside, der i dén forbindelse bliver dobbeltrettet.

Senere på efteråret skal skinnerne lægges over både Rugårdsvej og Saxovej samt i svinget til Højstrupvej.

Kryds ved Grønløkkevej åbner igen

Krydset Middelfartvej - Grønløkkevej bliver genåbnet for tværgående trafik onsdag 7. august.

I næste fase af arbejdet vil den eneste trafikale restriktion i krydset være et venstresvingsforbud for trafik, der kommer fra Vesterbro og skal til venstre af Grønløkkevej. Her kan man bruge Fælledvej og Roersvej eller Falen som omkørsel.

Da der fortsat skal arbejdes med at lægge skinner i og omkring det meget trafikerede kryds, vil der dog sandsynligvis kunne opstå køer.

Arbejdet med at lægge letbaneskinner i krydset forventes afsluttet ved udgangen af september.

Størst udfordringer vil der være med trafikken i nærheden af Rosengårdcentret, når der fra tirsdag morgen skal lægges skinner i lyskrydset ved Ørbækvej og Munkerisvej, fortæller Jacob Juhl Harberg, kontorchef, Letbane, vej og parkering, Odense Kommune