I det fynske folks tjeneste

Letbanearbejdet giver flere trafikale udfordringer

Al indkørsel fra Nyborgvej til Palnatoksvej bliver lukket fra mandag den 10. oktober til midten af november.

Lukningen ses på kortet Foto: Odenseletbane.dk

Lukningen skyldes, at VandCenter Syd går i gang med at  flytte forsyningsledninger på Nyborgvej, og derfor skal der graves i krydset mellem Palnatokesvej og Nyborgvej. De lokale forsyningsselskaber skal flytte deres rør og kabler i jorden, så de ikke ligger i vejen for letbanes fremtidige spor, og det betyder, at indkørsel til Palnatokesvej bliver lukket mandag 10. oktober. Udkørsel fra Palnatokesvej vil dog stadig være mulig. 

Ændringerne gælder kun bilister. Cyklister og fodgængere vil have fuld adgang under gravearbejdet. 

Læs også Letbane et skridt nærmere

Forventningen er, at kloakarbejdet i krydset vil blive afsluttet i midten af november, så trafikken i krydset kan blive genoprettet til det normale. Derefter fortsættes arbejdet med at flytte kloakrør på langs af Nyborgvej mellem Frederiksgade og Østerled.

De samlede ledningsflytninger forud for letbanebyggeriet vil på Nyborgvej vare frem til december 2017. Indtil foråret 2017 bliver der dog kun arbejdet på den vestlige del af strækningen, mellem Frederiksgade og Eriksgade/Nansensgade.