Letbanebyggeriet ved Odense Banegård går ind i næste fase

Letbanebyggeriet ved Odense Banegård bevæger sig mandag ind i sin næste fase.

Byggeriet af den kommende letbane og de medfølgende trafikale udfordringer for Odense Banegård Center vil i løbet af mandagen ændre sig en anelse. 

De store arbejdstelte foran Odense Banegård Center skulle egentlig have været fjernet i løbet af weekenden, men vil i stedet formentlig blive flyttet i løbet af starten på ugen.

Byggeriet vil nu fortsætte med etablering af en ny cykelsti og fortov for banegårdscentret.

Vejbanen for busser bliver rykket lidt mod nord, og der bliver etableret en midlertidig cykel- og gangsti. Der vil fortsat være adgang til parkering og butikker på strækningen.

Ifølge Odense Letbane vil arbejdet være afsluttet i løbet af foråret.