Letbanen i Odense: Bydernes priser er for høje

Der kan spares mange penge ved at tage selve transportsystemet og flytningen af veje og cykelstier i samme arbejdsgang. Derfor udskydes vejarbejdet.

Byderne på transportsystemet og på letbanevognene har nu afgivet deres første priser til Odense Letbane P/S.

Priserne er overvejende høje og har stor spredning. Men der er penge at hente ved at benytte en række håndtag, såsom ændringer i udførelsesplanen, begrænsning af økonomiske risici og fokus på ”need to have” frem for ”nice to have”.
 
- Det er ikke usædvanligt, at de første priser er overvejende høje og præget af meget stor spredning, så vi tager det roligt og ser frem til det kommende års afklaringsforløb. Priserne vil efter alt at dømme falde.
 
Det siger administrerende direktør Mogens Hagelskær fra Odense Letbane P/S i en pressemeddelelse. 

Udtalelsen kommer efter at byderne på letbanens transportsystem – det vil sige skinner, stationer, master, køreledninger og vedligeholdelsescenter – samt byderne på letbanevognene har afgivet deres første priser. 

Det er alene priserne på transportsystemet samt prisen fra de konsortier, som samlet byder på transportsystemet og vognene, som Odense Letbane, ifølge udbudsreglerne, skal offentliggøre over for byderne indbyrdes.
 
- Den store spredning i priserne og de overvejende høje første priser kendes også fra andre store komplicerede bygge-anlægsprojekter, siger Mogens Hagelskær. 

- Det er vigtigt at huske, at de første priser alene er en indikation fra entreprenørerne, og at priserne forventeligt vil falde. Vi har slet ikke talt med byderne endnu. De har alene givet et bud på, hvordan de vil løse opgaven, og hvad det vil koste, siger Mogens Hagelskær, som er fortrøstningsfuld omkring forhandlingsforløbet.

Nu skal Odense Letbane P/S gennemgå alle tilbud linje for linje og have afklaret en masse tekniske detaljer samt luge eventuelle misforståelser og fejlfortolkninger ud. Der skal således kigges på indretninger i vogne og af stationer, som måske ligger ud over standardvaren. 

- Vi vil nu gennemgå det minutiøst sammen med byderne, og vil gå målrettet efter ”need to have" og ikke "nice to have”. Dernæst kan vi se, at byderne tager sig højt betalt for at tage en række økonomiske risici, siger Mogens Hagelskær.
 
Vejarbejde udskydes

Byderne har desuden peget på, at det vil være en anlægsmæssig fordel og dermed også økonomisk gevinst, at vente med at flytte veje, fortove og cykelstier, til skinnerne skal lægges, masterne rejses og stationerne bygges. Den melding får allerede konsekvenser nu.
 
- Vi kan konstatere, at der vil være en væsentlig besparelse ved at integrere transportsystemet og flytningen af veje, fortove og cykelstier i højere grad, end vi har lagt op til hidtil. Derfor udskyder vi igangsættelsen af vejarbejdet, så det kommer til at foregå nogenlunde samtidigt med anlæggelsen af transportsystemet. Hvornår anlægsarbejdet går i gang, ved vi tidligst, når vi møder byderne for anden gang i løbet af efteråret, forklarer Mogens Hagelskær.
 
Bestyrelsen for Odense Letbane P/S har givet letbanen mandat til at udskyde vejarbejdet.
 
- Nu skal vi sammen med byderne genbesøge alle facetter af projektet og få afstemt de mange tusinde delelementer i udbuddet.