Letbanespor påvirker trafik på befærdet vej

Letbanesporerne tager form langs Ørbækvej i Odense, og det vil påvirke trafikken på den meget befærdede vej.

Arbejdet med at anlægget Odense Letbane langs Ørbækvej i det sydøstlige Odense er ved at gå ind i den sidste fase, hvor skinner, stationer og tekniske installationer bliver etableret.

- Anlægsarbejdet vil i perioder påvirke trafikken, ligesom letbanearbejdet har gjort siden starten på projektet i gaderne i 2015, oplyser Odense Letbane.

Frem til sommeren 2019 vil der mellem Nyborgvej og Munkerisvej kun være en enkelt vejbane i sydgående retning på Ørbækvej.

Påvirker trafikken ved Ikea

Arbejdet vil også påvirke trafikken, når skinnerne skal lægges ved Købkesvej, L.A. Ringsvej, Munkebjergvej, indkørslen til Rosengårdcentret, Stærmosegårdsvej samt indkørslen til IKEA og Fyn Byen.

- Arbejdet planlægges løbende sammen med vejmyndigheden i Odense Kommune, FynBus, politi og brandvæsen for at sikre trafikafvikling og trafiksikkerhed omkring Letbanens byggeplads, oplyser Odense Letbane.

De sidste anlægsarbejder langs Ørbækvej vil ventes at være afsluttet i efteråret 2019. Derefter skal letbanen og installationerne testes inden den planlagte åbning med udgangen af 2020.