I det fynske folks tjeneste

Licens til parkering på boligveje

Odense Kommune overvejer at udvide området, hvor der er tidsbegrænset parkering til også at gælde boligveje uden for centrum. Flere beboere føler sig generet af biler, der holder på deres veje.

Det er flere henvendelser fra borgere, der i stigende grad oplever, at fremmede biler parkerer på vejene ved deres bolig i længere tid, der har fået Odense Kommune til at overveje en udvidelse af reglerne om p-licenser.

Lige nu er der tidsbegrænset parkering mange steder i midtbyen, og bilister med bopæl i området kan købe en licens, så de kan parkere uden tidsbegrænsning. Denne ordning skal nu måske udvides til at gælde almindelige boligveje uden for centrum.

På tirsdag skal politikerne i Odenses by- og kulturudvalg drøfte om p-strategien skal udvides til også at omfatte boligveje uden for centrum, og samtidig skal udvalget tage stilling til om det skal være dyrere at få en licens til at parkere uden tidsbegrænsning.

I første omgang skal kommunen analysere og definere hvilke områder i Odense, der er plaget af udefrakommende parkerede biler, og efterfølgende skal kommunen udvikle et digitalt system, så borgerne selv kan printe deres p-licenser ud fra en computer.