Lidt mere opbakning til en letbane

Boye og  Boye mødtes med transportministeren Hans Chr. Scmidt og ministeren ser  positivt på planerne om en letbane i Odense.

Tiden er inde

I dag var borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye til møde med transportministeren for at få opbakning - og på længe sigt penge - til en letbane i Odense.
De to fynske politikere fik ingen konkrete løfter om økonomisk støtte - men ministeren er meget positiv indstillet over at arbejde videre med planerne. 
 
- Vi har jo afsat penge til en forundersøgelse og nu synes jeg tiden er til at forligskredsen i marts-april beslutter om vi skal skrive en hensigtserklæring ind i en nyforligsaftale, der også skal sige lidt om hvordan at det skal udviklel sig i Odense, siger siger Hans Chr. Schmidt
Transportminister, Venstre.
 
 

Den er på vej

Jan Boye, By- og kulturrådmand Rådmand, mener efter mødet i dag at letbanen er godt på vej.
- Men den kan selvfølgelig kun blive til noget, hvis folketinget bidrager med omkring halvdelen af beløbet. Om 14 dage melder ministeren tilbage. Og jeg håber det bliver postivt, siger  Jan Boye. 
 
Også Odenses borgmester, Anker Boye er fortrøstningsfuld.
- Partierne bag forliget har alle meldt positivt ud. Men det er klart, at letbanen ikke bliver til noget før forligsparterne har skrevet under på en aftale, understreger  Anker Boye.