I det fynske folks tjeneste

Lindø trues af produktionsstop

Produktionen af store containerskibe på Lindøværftet er kommet i farezonen. Sejlrenden, der giver de store skibe adgang til åbent hav, skal graves dybere for at betjene fremtidens større skibe; men det bliver muligvis stoppet af en naturfredningssag.

Måske stopper Lindøs produktion

Senest i april 2006

Børsen skriver mandag, at uddybningen af renden er nødvendig for at værftet fortsat kan spille en afgørende rolle som leverandør af effektive containerskibe til Maersk Sealands verdensomspændende ruter.

Sker det ikke, kan de store skibe simpelthen ikke komme ud fra værftet, som derfor vil miste ordrer.

Lindøs direktør, Torben Anker Sørensen, fastslår, at uddybningen der tager fire uger, skal være overstået senest i april 2006. Han siger til Børsen, at det allerede nu kniber med at få skibene ud.

Og fremtidens skibe ventes at blive endnu større.

Naturhensyn i vejen

Det er Odense Havn, der i givet fald skal stå for uddybningsarbejdet; men en klage til naturklagenævnet trækker tilladelsen i langdrag.

Problemet er, at Odense Havn ikke længere kan dumpe opgravet materiale på det sted, de har brugt i 30 år. Stedet betragtes af Naturfredningsnævn og ornitologer som en sø, der skal beskyttes af hensyn til fuglene.

Materialet må ikke deponeres andre steder, fordi det indeholder rester af bundmaling fra skibene, TBT. Eller også bliver det meget dyrt, hævder Odense Havn.

Naturklagenævnet ventes at afgøre indenfor få dage om de er enige i det eller ej, skriver Børsen.