Lockout: Odense sparede 30 millioner kroner

Odense Kommune sparede lidt over 30 millioner kroner på lockouten i april, og 50.000 undervisningstimer blev aflyst. Det fremgår af en foreløbig opgørelse.

I alt sparede Odense Kommune 38 millioner kroner i lønudbetalinger til de lockoutede lærere, men en række udgifter til blandt andet kompenserende undervisning, erstatning for aflyste rejser og færre indtægter fra andre kommuner, giver en nettobesparelse på 30.660.000 kroner.

I alt blev 50.000 timer aflyst i folkeskolerne. Derudover gik lærerne glip af en lang række møder, der skal forberede "Den Sammenhængende Skoledag" fra næste skoleår.

Derfor foreslår forvaltningen nu, at de sparede lønkroner bliver brugt til at sikre kvaliteten i den nye skoleplan. Det betyder at ansatte på skolerne skal bruge tid til møder om hvordan heldagsskolen skal føres ud i livet både i år og til næste år.

Derudover vil kommunen bruge penge på at lave erstatningstimer for 3-8. klasserne og for afgangsklasserne og på at forbedre lokalerne for de yngste og personalet på skolerne.

Politikerne i Børn- og Ungeudvalget skal på tirsdag beslutte den endelige fordeling af hvordan de sparede lønkroner skal anvendes de kommende år.