Mads klagede over ulovlige lastbiler - så ændrede kommunen reglerne

Flere og flere lastbiler parkerede og overnattede ulovligt på Vestbirkvej i løbet af sommeren, og derfor klagede Mads Vilms Karkov Phillip til Odense Kommune. Svaret var at gøre Vestbirkvej til en parkeringsvej for lastbiler.

Det larmer, giver lugtgener og spærrer for et stort udsyn på Vestbirkvej i Odense. 

Sådan lød klagepunkterne fra beboere i Seden, efter flere og flere lastbiler holdt natten over på den lille vej i løbet af sommeren. 

Chaufførerne overnattede nemlig ulovligt, og det fik Mads Vilms Karkov Phillip, der er softwareudvikler og bor på vejen, til at tage kontakt til politiet kort før sommerferien. 

- Der kom lige pludselig rigtig meget aktivitet. Der var slet ikke plads til alle de lastbiler, der skulle være her. De holdt på begge sider af min indkørsel og holdt ind over min indkørsel. Så vi havde faktisk svært ved at komme ud, fortæller han.

Mads Vilms Karkov Phillip blev henvist til Odense kommune, som satte en indsats igang og gav chaufførerne bøder. 

Kommunen har dog ændret holdning siden, og nu er det blevet lovligt for de mange lastbiler at holde på vejen. 

image1

Det skuffer Mads Vilms Karkov Phillip. For selvom det overvejende er et industrikvarter, han bor i, ændrer det ikke på, at lastbilerne skaber trafik, der bekymrer borgerne i byen. 

- Det er jeg selvfølgelig ked af at høre. Jeg kan godt se deres argument for, at det er nemmere for lastbilerne at holde her og komme rundt. Men jeg havde håbet på, at de fandt nogle andre områder, hvor at chaufførerne ikke skulle igennem skoleområder for at parkere deres lastbil, siger han. 

En større plan på vej

Oprindeligt fungerede Østbirkvej som lovlig parkeringsplads. Men eftersom mange trafikanter fra Fjordager Idrætsforeningen bruger vejen, fandt kommunen det mere hensigtmæssigt for lastbilschaufførerne at bruge Vestbirkvej i stedet.

image0


Hos Odense kommune anderkender, man dog problemerne med de mange lastbiler, fortæller Jakob Juul Harberg, der er kontorchef for vejmyndighederne og parkering.

- Vi har jo oplevet en generel stigende trafik. Og vi hører jo også i de landsdækkende nyheder, at lastbilstrafikken er stigende, særligt i byer, der er ved at udvikle sig. Så det er jo sikkert korrekt, det beboerne mærker. Og det er også derfor vi i de næste kommende stykke tid, skal kigge på, hvordan trafikken fordeles bedst i Odense. Så det må vi jo tage med ind i ligningen, siger kontorchefen.

Jakob Juul Harberg understreger, at det er et tilfælde at de ændrede regler falder sammen med klagen fra Mads Vilms Karkov Phillip. Beboerne er desuden velkomne til at henvende sig igen, hvis der opstår flere gener. 

- Det kan jo være, at vi kan lave nogle små reguleringer og eventuelt, som beboerne også efterspørger, udpege nogle områder, så vi kan fordele trafikken lidt mere, siger han.

Jakob Juul Harberg kan ikke på nuværende tidspunkt give flere detaljer om planerne for trafikken i Odense.