Mangel på fynske praktikpladser

Der er gang i maskinerne i skolepraktikken på Syddansk Erhvervsskole. Selvom alle har en skolepraktikplads, er eleverne ikke tilfredse.  De drømmer om en rigtig praktikplads i en virksomhed.

- Du får ikke det samme ud af at være her som du gør i en rigtig virksomhed, siger Morten Pedersen fra Syddansk Erhvervsskole, der er praktikpladssøgende.

- Fordi jeg kan lære meget mere i en rigtig virksomhed, og jeg vil også få svært ved at få et arbejde, hvis jeg bliver udlært her, supplerer Rasmus Jørgensen, der står i samme situation.

De unge på Syddansk Erhvervsskole er ikke de eneste der drømmer om en praktikplads. Siden 2008 er manglen på praktikpladser steget eksplosivt på Fyn.

I 2008 manglende man 387 praktikpladser. I 2009 var praktikpladsmanglen på 675. Og i september 2010 var praktikpladsmanglen helt oppe på 763 pladser.

På Syddansk Erhversskole har man oplevet en lille stigning i antallet af indgåede praktikaftaler fra 2009 til 2010. Men der er stadig stor mangel på praktikpladser.