Markant medlemsfremgang for Dansk Folkeparti

Den nye skarpe linje fra Dansk Folkeparti i Odense falder tilsyneladende i odenseanernes smag. På bare et år er medlemsskaren i Odense steget med næsten en tredjedel. 

Partiets afdeling i Odense holdt torsdag aften generalforsamling og her kunne formand Vagn Erichsen glæde sig over et rekordstort fremmøde på 46.

Samtidig kunne formanden fortælle, at DF Odense har haft en medlems-fremgang på 32 % i forhold til 2005. Der er nu 235 medlemmer i DF Odense.

Samtidig med det stigende medlemstal udtrykte generalforsamlingen opbakning til partiets linje.

- Der er ingen slinger i valsen med hensyn til den politiske linie. Der er total opbakning til bestyrelsens og byrådsmedlem Alex Ahrendtsens politiske linie, og det glæder os selvfølgelig, fordi det viser, at vi har satset rigtigt, siger Vagn Erichsen.

Alex Ahrendtsen blev valgt ind i Odense Byråd ved Kommunalvalget i november sidste år, og han har skærpet tonen - ikke mindst på indvandrerområdet - i forhold til partiets tidligere udmeldinger.

Både formanden og næstformand Jacob Clausen og bestyrelses-medlemmerne Henning Rasmussen og Egon Madsen blev valgt uden modkandidater.
Peter Larsen og Karsten Hansen blev valgt som 1. og 2. suppleant.