Markante trafikforslag: Sådan kan Odense komme til at se ud

Odense har et mål om at reducere udledningen af CO2 i 2030. Her får du et overblik over, hvordan det kan komme til at påvirke din tur rundt i byen.

Færre biler i centrum af Odense, lavere hastigheder og øget fokus på transport med busser og cykler rundt i byen. 

Odense har som målsætning, at byen i 2030 skal være klimaneutral. Derfor har politikerne bedt om at få præsenteret mulighederne for at nå målet gennem tre forslag fra tre rådgivende virksomheder. 

Fælles for de tre forslag er, at det handler om at gøre fremkommeligheden med biler i byen mere besværlig - omvendt skal cykling, gang og offentlig transport fungere så godt, at det bliver det naturlige valg. 

Ifølge TV 2 Fyn politiske kommentator, Jesper Buch, er der tale om en plan, der kan komme til at vende op og ned på Odense, som vi kender den. 

Se tv-indslaget

- Hvis det her går igennem, så vil det være en komplet omkalfatring af byen. Det vil være helt uden sidestykke og noget større end hele Thomas B. Thriges gade-projektet, siger han og tilføjer: 

- Det er forslag lavet af eksperter - og så vil der komme til at blive plukket her og der i de forskellige forslag. Jeg tror ikke på, at det går igennem, som det er foreslået. 

Grøn, grønnere, grønnest

Overordnet kan der trækkes fire punkter ud af de tre oplæg, som Odense Kommune nu har fået. 

Jesper Buch peger på, at det bliver politiske forhandlinger, der kan komme til at trække tænder ud. Men at der vil være håb om en bred aftale. 

- Der kommer uden tvivl til at blive debat over det her. Det er en plan, som borgmesteren har stor interesse i, og modsat vil nogle af de andre partier trække i en anden retning. Peter Rahbæk Juel vil sidde for bordenden og forsøge at samle så mange som muligt -  om det så bliver en light-udgave af forslagene må tiden vise. 

- Det mest realistiske bliver selvsagt, at biltrafikken i høj grad vil blive begrænset i fremtiden. 

I det nedenstående kan du få et overblik over, hvordan nogle af hovedpunkterne i forslagene kan komme til at ændre måden, man kommer rundt i Odense. 

Sådan kan Odense blive grønnere

01

Opdeling af byen i zoner og trafikøer

02

Bedre forhold for buspassagerer

03

Hastigheden sænkes

04

Færre parkeringspladser i centrum