Masser af besøgende til Hesbjerg Slot

Hesbjerg Fonden har ændret kurs, så der nu åbnes op for besøgende på slottet.

Oprindelig skulle store dele af slottet have været indrettet til russisk ortodokst nonnekloster, men det projekt er nu efter ti års forhandling med den russiske kirke i Moskva endegyldigt droppet.

I stedet vil Hesbjerg Fonden åbne slottet op for folk i det fynske. For eksempel til almennyttige arrangementer, fredsarrangementer, mellemfolkelige aktiviteter, kunstudstillinger, koncerter med mere.

Lørdag og søndag har der været åbent hus, og det har indtil videre været en stor succes.

Masser af besøgende er kommet til for at se stedet i pinsedagene.