I det fynske folks tjeneste

McDonald's skal fjerne skilt

Ulovlig skiltning for McDonald's på Svendborgvej: Nu skal skiltet pilles ned.

00:54

Der bliver ikke længere langet så mange burgere over disken på den odenseanske McDonald's-restaurant på Svendborgvej som tidligere. Lukningen af motorvejsafkørsel nr. 50 har ramt restauranten hårdt, men løsningen er ikke skiltning i det åbne land. Det er nemlig ulovligt, oplyser Odense Kommune.

- Vi har haft et par medarbejdere ude at kigge på skiltet, og vi har kigget på reglerne, og desværre må de skilte ikke stå der, siger afdelingschef Charlotte Moosdorf, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.

Det er Naturbeskyttelsesloven, der lukker mulighed for McDonald’s skiltning for restauranten.

- Der er simpelthen forbud mod skiltning i det åbne land, siger Charlotte Moosdorf.

Indehaveren af McDonald's-restauranten Ernst Kier ved motorvejen ønsker ikke at udtale sig til TV 2/FYN, men oplyser, at han har fået tilladelse af grundejeren til at placere skiltet på grunden. Lillebælt Gruppen er medejer af jorden, og de ønsker heller ikke at kommentere sagen.

Der kan i særlige tilfælde søges om dispensation, men ikke i dette tilfælde, fortæller Charlotte Moosdorf:

- Det er en forbudsbestemmelse, der desværre ikke giver mulighed for dispensationer.

Skilte i det åbne land

§ 21. I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.
Stk. 2. Forbudet i stk. 1 omfatter ikke
1) virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande,
2) skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fastsættes af miljø- og fødevareministeren,
3) trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed,
4) plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger, og
5) mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af miljø- og fødevareministeren.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg.