Medarbejder frygter to nye forvaltninger: Kommune vil højne sundheden - men sparer på områderne

Susanne Østerhaab frygter, at de to nye forvaltninger i Odense vil gå ud over kvaliteten. Politikerne mødes til afgørende forhandlinger onsdag.

Susanne Østerhaab arbejder til dagligt som kostvejleder for odenseanske familier med børn ramt af spiseforstyrrelser. 

Men for få dage blev hun afskediget i sin stilling hos Odense Kommunes Center for Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse.

- Jeg tænkte, at man afskediger næppe mig, for så er der jo ingen tilbud tilbage til overvægtige og spiseforstyrrede børn. For det handler jo selvfølgelig om børns sundhed, men det handler også om trivsel, velvære og livskvalitet, siger kostvejleder Susanne Østerhaab fra Agedrup. 

Susanne Østerhaab er led i en række besparelser i Odense Kommune, hvor der ifølge hende er flere sundhedsfagligt ansatte heriblandt kostvejledere, sundhedsplejersker og ergoterapeuter som blandt andet er blevet afskediget. 

- Jeg er meget uforstående over for, at man på den ene side vælger at oprette en ny sundhedsforvaltning i Odense Kommune for at højne sundheden, og så laver man samtidig flere besparelser, siger hun.

- Man bruger masser af millioner på at lave en sundhedsforvaltning, og så forringer man faktisk tilbuddet til borgerne. Det synes jeg overhovedet ikke giver mening. 

Ifølge Susanne Østerhaab er der endnu ikke kommet en foreløbig plan for, hvem der i fremtiden skal tage sig af de ramte børn, som hun i øjeblikket arbejder med.

- Det er forringende

Onsdag skal Odenses politikere tage stilling til, hvordan medarbejdere og opgaver skal fordeles mellem kommunens to nye forvaltninger; Sundhedsforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen. 

De to forvaltninger blev i efteråret oprettet af borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og en bred konstitueringskreds. Dengang kaldte borgmesteren udgifterne til de nye forvaltninger for en "investering" i klima og sundhed for odenseanerne.

Beslutningen om at oprette to nye forvaltninger har dog efterfølgende mødt kritik fra flere sider for overhovedet at være blevet oprettet. Det gælder både af medarbejdere, politikere og eksperter. 

- Det er forringende for velfærdssamfundet og klimaindsatsen, og så er det fordyrende, udtalte professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh kort efter forvaltningen så dagens lys.

Odense Kommune består af syv forvaltninger

Direkte "ukampdygtig"

Kritikken har blandt gået på grund af de økonomiske udgifter på flere millioner kroner. Her kommer minimum til at koste fem millioner kroner årligt for hver af de nye forvaltninger. Disse ti millioner skal hentes fra et eksisterende budget i kommunen, lyder det.

Senest var det byrådspolitiker og medlem af Sundhedsudvalget Nicolai Busch Bæhrenz (V) som kaldte Sundhedsforvaltningen for direkte "ukampdygtig".

Venstres rådmand i Odense anser generelt ikke etableringen af to nye forvaltninger som en god idé på grund af millionudgifterne for odenseanerne, forklarer beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V). 

-  Jeg synes, at det er ærgerligt for skatteborgerne i byen, at de skal betale endnu til administration i stedet for, at vi havde brugt tiden og pengene på de opgaver, som er rigtig vigtige, siger Venstres rådmand. 

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), men det har desværre ikke været muligt på grund af sygdom.

Derudover har børne- og ungerådmand Susanne Crawley (R) heller ikke haft mulighed for at stille op til interview. 

Tilbage i hjemmet i Agedrup sidder kostvejleder Susanne Østerhaab fortsat uafklaret. Hun er bekymret for fremtiden for de familier, som hun indtil videre har hjulpet i sit arbejde. 

- Det er næsten ikke til at bære. Man får en personlig relation til de her familier, og man kommer til at kende dem godt. Det at man ved, at de måske bliver overladt til sig selv, eller får forringet deres tilbud, har jeg det utrolig skidt med, siger hun.

Se indslaget her: 

Susanne Østerhaab fra Agedrup undrer sig over sin fyreseddel, samtidig med, at Odense Kommune vil prioritere borgernes sundhed.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har tidligere erkendt i et interview, at beslutningen om den nye struktur med to ekstra rådmandsposter først blev taget på valgnatten ved kommunalvalget i november sidste år. Dengang mødte det stor kritik af førende professor i økonomistyring.