Medarbejdere udsat for passiv rygning - tre botilbud får påbud af Arbejdstilsynet

Medarbejdere på et plejehjem og to botilbud bliver udsat for "sundhedsskadelige belastninger" af passiv rygning. Det er en generel udfordring flere steder, lyder det fra rådmand.

Medarbejdere på tre botilbud i Odense bliver dagligt "udsat for gener og sundhedsskadelige belastninger af passiv rygning" i forbindelse med deres arbejdsopgaver i beboernes egne hjem.

Det fremgår af Arbejdstilsynets afgørelse efter tilsynsbesøg alle tre steder. Botilbuddene har derfor fået udstedt påbud.

- Jeg er ikke overrasket, og jeg er faktisk lidt glad for, at stederne har fået et påbud. For vi er nødt til at holde øje med vores medarbejdere og passe på dem ude på stederne, siger Caroline Lynnerup, fællestillidsrepræsentant for socialpædagoger i Odense Kommune heriblandt botilbuddene.

Det drejer sig om Svovlhatten Plejehjem, Botilbuddet Tornbjerggård og særforanstaltningen Grevenlundsvej.

quote Vi kan ikke være det bekendt over for medarbejderne. De skal have et godt arbejdsmiljø

Brian Dybro, rådmand (SF), Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Kraftig lugt af røg 

I Arbejdstilsynets afgørelse for Botilbuddet Tornbjerggård fremgår det blandt andet, at medarbejderne bliver udsat betydeligt for passiv rygning, da 33 ud af 36 beboere er såkaldte storrygere. Der står blandt andet: 

"Det lugtede kraftigt af røg, og de tilsynsførende mærkede gener fra slimhinder og vejrtrækning i forbindelse med et kortvarigt besøg i beboernes private boliger." 

- Det giver udfordringer for medarbejderne i det daglige. Vi har nogle opgaver, som vi skal gøre på vores besøg hos beboerne. Vi må derfor ofte gå på kompromis med vores helbred, uddyber fællestillidsrepræsentant Caroline Lynnerup og fortsætter:

- Jeg har haft kolleger, der har sagt op efter en dag. Vi har også haft elever, som var nødt til at stoppe, fordi deres astma blev forværret. De kan ikke være i det. 

Der er tale om steder med krævende borgere, og de kan være på botilbuddet på grund af en psykose. Her bliver cigaretterne brugt som selvmedicinering, forklarer hun.

Når et botilbud får udsted et påbud betyder det, at det enkelte sted kræves at opfylde en række krav for at imødegå gener og risici i forbindelse med passiv rygning i beboernes boliger.

Påbuddet vil derfor først blive ophævet, når stedet har opfyldet kravene, der er blevet stillet af myndighederne.

Hvad er passiv rygning?

Problem flere steder

Det er dog ikke kun på de tre botilbud, at der er problemer med passiv rygning. Det er efterhånden en udfordring flere steder i kommunen, lyder det fra rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

-  Problemerne med passiv rygning kan vi konstatere er massive på nogle tilbud i kommunen i sådan en grad, at det involverer sygemeldinger og opsigelser, siger rådmand Brian Dybro (SF) og fortsætter: 

- Vi kan ikke være det bekendt over for medarbejderne. De skal have et godt arbejdsmiljø. 

Det er dog vigtigt at balancere hensynet til både medarbejdere og beboere, uddyber rådmanden.

Odenses Ældre- og Handicapudvalget har også haft sagen med i budgetforhandlingerne. Her har man flere ønsker til en række tiltag for at afhjælpe generne ved passive rygning på botilbuddene heriblandt etablering af mekanisk ventilationsanlæg i boligerne.

-  Vi må tage ansvar for at finde en løsning som politikere. Vi skal have sat penge af til det her, tilføjer rådmanden.

Endnu et påbud

Plejecenter Svovlhatten, der er et demenscenter med 38 beboere fordelt på flere afdelinger, har fået udstedt påbud på grund af tre private boliger med "storrygende beboere".

Her lød begrundelsen at "ansatte har hovedpine, irriterende slimhinder forværring af astma i storrygernes private boliger". 

Plejecenter Svovlhatten har også tidligere fået et påbud. Efterfølgende etablerede stedet en række forebyggende tiltag for undgå passiv rygning for medarbejderne.

De har vist sig at have positiv effekt i de resterende boliger med rygere. Dog ikke i tre af boligerne, lyder det i afgørelsen.

Fællestillidsrepræsentant Caroline Lynnerup har indblik i arbejdsgangen på Plejecenter Svovlhatten. Hun fortæller dog, at flere steder har forsøgt at kopiere stedets motiverende tiltag såsom at få beboerne til at ryge udendørs, men det er svært:

- Beboerne kan ikke altid forstå, hvad de skal gøre. Jeg tror, at det er svært, fordi de har været vant til andet i mange år. De kan ikke bare lade være med at ryge indendørs, uddyber hun.