Mere kørsel til handicappede i Odense

Efter flere forsøg har Odense Kommune fået tilladelse til at tilbyde handicappede kørsel til behandling hos for eksempel tandlæge og fysioterapi.

Hidtil har Odenses individuelle handicapkørsel - også kaldet SBH-ordningen - været begrænset til indkøb, familiebesøg og lignende.

Men Odense Kommune har længe ønsket at gøre ordningen mere fleksibel, så den også gælder kørsel til besøg hos for eksempel tandlæge og fysioterapeut.

Ansøgninger i 2010 og 2012 blev afvist af transportministeriet med den besked, at ordningen ikke omfattede kørsel til sundhedstilbud.

Siden har ministeriet ændret mening, og Odense Kommunes By- og Kulturudvalg har straks gennemført udvidelsen af SBH-ordningen, der træder i kraft fra 15. juni.