I det fynske folks tjeneste

Mere undervisning til de mindste i Odense

Fra næste skoleår ændres undervisningen for de mindste klasser på fem Odense-skoler med mange  tosprogede børn.

Alle børn får glæde af den udvidede undervisningstid

Hidtil har de tosprogrede fået ekstra undervisning, men nu skal alle børn fra 0. til 3. klasse have mere undervisning. Det gælder blandt andet børnene i Seden Skole, som får glæde af det nye tiltag.

- Vi ønsker at udvide undervisningstiden så vi kan gøre en ekstra indsats over for både danskere og to-sprogede elever, siger Børn- og ungerådmand Jane Jegind(V).

Udover Seden skole vil også Højstrup skole, Kragsbjergskolen, Risinge Skole og Ejbyskolens mindste klassetrin få flere timer efter sommerferien. I følge lederen på Seden Skole betyder ændringen ikke forringelser for undervisninen af de to-sprogede.

- Det er et spørgsmål om at hele klassen får en bedre undervisning, og det bliver i et samarbejde mellem danske og etniske elever, siger Carsten Høyer, der er skoleleder på Seden Skole.

De fem skolers mindste klasser får i gennemsnit en til to timers ekstra undervisning om dagen.

- vi har også mange danske elever med indlæringsvanskeligheder, og de får også glæde af denne nye ordning, siger Carsten Høyer.