Merforbruget stiger: Prognoser siger 204 millioner kroner i minus

Trods rapporter, anbefalinger og indsatser ser det ud til, at merforbruget kommer til at stige mere end først forventet de kommende år i det specialiserede socialområde i Odense Kommune.

Odense Kommune ser stadig ind i en stor økonomisk udfordring på det specialiserede socialområde. Ifølge TV 2 Fyns oplysninger kan det potentielt ventede 100 millioner kroners underskud bevæge sig op i nærheden af 200 millioner. 

Det specialiserede socialområde i Odense Kommune er delt mellem tre fagudvalg; Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget.

Af prognoserne for de tre fagudvalg fremgår det, at det forventede merforbrug i 2021 ligger på 135 millioner kroner.

Men den prognose tager ikke umiddelbart højde for vækst i blandt andet befolkningen. Derfor lyder en anden prognose på et merforbug på 181 millioner kroner.

Anbefalinger til forbedringer

En af udfordringerne for budgetterne fremadrettet er en regulering fra staten, der kompenserer kommunerne for udgifter grundet lovændringer. Det tilskud bliver mindre de kommende år, og det øger ifølge TV 2 Fyns oplysninger udfordringerne yderligere på det specialiserede socialområde med minus 23 millioner kroner. 

Tilbage i juni kom Rambøll med en rapport på områder, der kan forbedre det specialiserede socialområde for netop at undgå et alt for stigende merforbrug. Rapporten peger blandt andet på, at merforbruget ofte opstår i udgifterne til borgere, der skifter mellem de tre forvaltninger.

Tilbage i april sagde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn: 

- Det er en del af en større problemstilling, som alle kommuner oplever; at udgifterne til det specialiserede socialområde er eksploderet. Så det er faktisk ikke kun på ældre- og handicapområdet, vi ser det også på børn- og ungeområdet og beskæftigelses- og socialområdet i Odense, hvor de her udgifter de skrider. Så det er noget, vi skal tage op på landsplan, for kommunerne har brug for hjælp til det her, sagde borgmesteren dengang.

204 millioner kroner i minus

Rapporten indeholdt en række anbefalinger, som økonomiudvalgets styregruppe blandt andet har brugt til at lave en potentialeberegning. 

Beregningen kører i tre forskellige spor; Kontaktstyring, indsatstrappe og effekt. Organisering. Leverandørstrategi og tilbudsvifte. 

Regnestykket ender med, at det specialiserede socialområde i Odense Kommune i 2021 ligger på minus 204 millioner kroner.

Her håber økonomiudvalgets styregruppe, at der på den lange bane kan hentes 54 millioner kroner til budgettet. Det er penge, man tror man kan hente i løbet af årene.