Midterheller skal sikre børn

To midterheller skal sikre skolebørns færdsel henover den stærkt trafikerede Volderslevvej ved landsbyen Volderslev syd for Odense.

Vejdirektoratet har begyndt anlæggelsen af de to midterheller, der ventes færdige inden sommerferien.

I Volderslev bor der en del skolebørn, som skal krydse den travle Volderslevvej hver dag.

Derfor gøres deres færden mere sikker med midterheller i krydset mellem Volderslevvej og Dahlsvej, hvor de kan gøre ophold midtvejs.

Tidligere erfaringer viser, at midterheller bevirker, at børn selv tør krydse verjen, fordi de gør det lettere at overskue trafikken.

Mere om projektet