Miljøstyrelse sender aben tilbage: Odense Kommune har ansvaret for at stoppe giftudledningerne

Når giftudledningerne fra gartnerierne i Odense endnu ikke er stoppet, så hænger det ifølge kommunen sammen med, at der mangler et klart lovgrundlag for området. Miljøstyrelsen mener derimod, at kommunen allerede har de værktøjer, der skal til for at stoppe giftudledningerne.

Selvom Odense Kommune i mere end fire år har været vidende om, at gartnerierne udleder pesticider til vandmiljøet, så er kommunen ikke nået ret langt med at stoppe giftudledningerne.

Som TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har fortalt i denne uge, bliver der fortsat fundet store mængder af pesticider i vandløbene og næsten ingen af byens mere end hundrede gartnerier har fået miljøgodkendt deres afløbs- og nedsivningsforhold.

Odense Kommune har blandt andet forklaret de manglende resultater med, at der har manglet og fortsat mangler et klart lov- og regelgrundlag for at kunne gribe effektivt ind over for gartnerierne.

- Det duer jo ikke, at vi har en branche på den ene side, der læser vejledningen på en måde, og vi har en kommunal forvaltning, der læser på en anden måde. Der skal vi jo have sat parterne sammen - også Miljøstyrelsen som udstikker retningslinjerne. Vi er bare tilsynsmyndighed. Vi har ikke sat reglerne, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Reglerne skal bruges

Odense Kommune har i fire år haft et særligt gartneriteam, der skal lovliggøre forholdene på gartnerierne for at få stoppet udledningerne. I sidste uge sagde chefen for området således:

- Der er ingen tvivl om, at når der kun ligger en vejledning, og at den kommer så sent, som den gør, der har vi brugt rigtigt mange ressourcer, og vil også gøre det i fremtiden, til at tage drøftelser med erhvervet, lød det fra chefen for Erhverv og Bæredygtighed, Boie Frederiksen.

Men i Miljøstyrelsen, der har lavet vejledningen om, hvordan kommunerne skal løse miljøproblemerne i gartneribranchen, mener man, at vejledningen allerede nu giver kommunerne tilstrækkeligt med værktøjer til at løse problemerne.

- Vi har præciseret de her regler i 2019, og nu er det kommunens opgave at komme ud og bruge de her regler, siger kontorchef Maria Sommer Holtze fra Miljøstyrelsen.

Og hvis der er uenigheder mellem erhvervet og kommunen, er meldingen fra styrelsen klar:

- Altså, det er kommunen, der har myndighedsopgaven over for gartnerierne, så det er kommunen, der skal afklare over for branchen, hvad der er gældende, siger hun.

Socialdemokratiet tvivler på rådmanden

Udmeldingen fra Miljøstyrelsen rejser nye spørgsmål om By- og Kulturforvaltningens vilje til at gribe ind over for problemerne i gartneribranchen, mener Socialdemokratiet.

Fund af insekt- og svampemidler

- Det bekræfter i hvert fald min tvivl om, hvorvidt forvaltningen og dermed rådmanden har forstået, hvor alvorligt et problem det er, at der er gift i vores vandløb. Som jeg hører det, så siger Miljøstyrelsen, at det er Odense Kommune, der har myndigheden: I skal bare gå i gang, og derfor er det jo også så vildt, at der ikke er sket noget som helst de seneste fire år, siger politisk ordfører for Socialdemokratiet Cæcilie Crawley.

Odense Kommune har også efterlyst en såkaldt branchebekendtgørelse for området for at få et mere håndfast grundlag for at få stoppet giftudledningerne fra gartnerierne. Men Miljøstyrelsen mener, at vejledningen fra 2019 er tilstrækkelig.

- Der er ikke aktuelt nogen branchebekendtgørelse under udarbejdelse, siger Maria Sommer Holtze.

Arbejdet er besværliggjort

Efter Miljøstyrelsens klare udmelding forsikrer Odense Kommune, at de allerede i dag udnytter alle muligheder i vejledningen for at stoppe udledningerne til vandmiljøet. Kommunen mener dog fortsat, at indsatsen kunne være mere effektiv med klarere regler.

- Det besværliggør arbejdet, og det kommer måske til at tage lidt længere tid. Men vi har den generelle lovgivning, og det er den, vi handler ud fra, siger Boie Frederiksen.

Ifølge kommunen er der de seneste år udstukket 14 påbud og foretaget to politianmeldelser mod gartnerier i Odense.