Miljøzone: Bøder på over en million kroner uddelt til vare- og lastbiler

Knap 500 køretøjer har siden 1. oktober fået bøder for at køre ind i miljøzonen i Odense.

Siden 1. oktober har 462 dieseldrevne varebiler og 37 dieseldrevne lastbiler overtrådt miljøzonen i Odense.

Det betyder, at i alt 499 køretøjer til og med 23. november er blevet præsenteret for en bøde på enten 1.500 kroner for varebiler eller 12.500 kroner for lastbiler.

Med andre ord er der i de første knap otte uger, hvor der er udstedt bøder, udskrevet bøder på i alt 1.155.500 kroner.

Siden den 1. juli har det ikke været tilladt for ældre dieseldrevne varebiler, lastbiler og busser at køre i Ring 2. Men indtil udgangen af september er chaufførerne sluppet med en advarsel, mens der altså siden 1. oktober har vanket bøder.

De skærpede krav til partikeludledning i miljøzonen er en del af Odense Byråds klimaambition om at gøre Odense CO2-neutral i 2030.
De skærpede krav til partikeludledning i miljøzonen er en del af Odense Byråds klimaambition om at gøre Odense CO2-neutral i 2030.
Foto: Odense Kommune

I denne sammenhæng defineres "ældre" som værende køretøjer indregistreret før 1. januar 2007.

Renere luft i Odense

Miljøzonen er markeret ved alle indfaldsveje i Odense, mens kontrollen af køretøjerne sker digitalt via automatisk aflæsning af nummerplader. 

De skærpede krav til partikeludledning i miljøzonen er ét skridt i retning af renere luft i Odense. Et enigt Odense Byråd indgik i juni 2020 en klimaaftale med en ambition om at gøre Odense CO2-neutral i 2030.

Odense Kommune har siden maj sidste år haft en miljøzone i bymidten. Også i Aarhus, Aalborg, Frederiksberg og København er der miljøzoner. 

Fakta: Regler for miljøzoner

Miljøzonen er defineret som Ring 2 og omkranser hele Odense Bymidte.
Miljøzonen er defineret som Ring 2 og omkranser hele Odense Bymidte.
Foto: Odense Kommune