Miljøstyrelsens enhed i Odense lukker

Naturstyrelsen forbereder en strukturændring, der henover de kommende år betyder, at Miljøstyrelsens decentrale enhed i Odense lukker.

Målet med den nye organisation er mere effektive sagsgange og færre udgifter til husleje, administration og ledelse, oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Et af hovedelementerne i den ny struktur bliver oprettelsen af Naturforvaltningsenheder over hele landet, der skal tage sig af alle opgaver, der løses bedst lokalt og tæt på naturen. Styrelsen vil nedlægge seks enheder, der i dag er placeret i byerne, og flytte opgaverne ud på skovridergårdene.

Miljøstyrelsens decentrale enhed i Odense vil henover de kommende år blive nedlagt, og der skal i de kommende måneder findes en løsning for medarbejdernes fremtidige arbejdsplads.

Den ny struktur indebærer ikke afskedigelser af medarbejdere, men der vil blive nedlagt chefstillinger.