Miljøvenlig letbane på vej til Odense

[size=1]Odense har i samarbejde med FynBus[i] [/i]lavet den første skitse til, hvordan et letbanenet kan se ud. [/size]

- Det er et stort skridt i retning mod at gøre Odense til den ultimativt miljøvenlige by - gerne med en mere bilfri bykerne. Så jeg er meget tilfreds med skitsen, siger borgmester Jan Boye.

En letbane er en moderne udgave af sporvognene. Den tilbyder god komfort og korte rejsetider, men frem for alt er letbanen et bæredygtigt transportmiddel og et attraktivt alternativ til bil.

Men Odense får brug for hjælp til at indføre den.

- Selve anlægget af en letbane er en så stor investering, at den bør indgå i statens prioriteringer, når Danmarks transportinfrastruktur skal endeligt fastlægges. Når rammerne for den overordnede finansiering er på plads, vil det være oplagt, at anlæg og drift af letbanen i Odense foregår i et offentligt - privat samarbejde, siger borgmester Jan Boye.

Borgmester Jan Boye vil rette henvendelse til Transportministeren og Folketingets trafikordfører om sagen.